Proč studovat na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

Základní informace pro uchazeče o studium

Kdo jsme?
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy je druhou největší vědecko-výzkumnou institucí v České republice, a to jak z hlediska počtu vědeckých výsledků, tak i na základě hodnocení jejich kvality. Na fakultě budete mít téměř 5000 spolužáků – 2200 studentů v bakalářském, 1200 v magisterském a 1500 v doktorském stupni. Působí u nás přes 600 vědecko-pedagogických pracovníků.

Co nabízíme?
Nabízíme studium bakalářských (Bc.), navazujících magisterských (Mgr.) a doktorských (Ph.D.) studijních programů v oblastech biologie, chemie, geografie, geologie a ochrany životního prostředí. Kromě oborů čistě vědeckých lze u nás studovat i obory zaměřené na učitelství na středních školách. Jednotlivé vyučované obory naleznete na webových stránkách www.prirodovedcem.cz.

Přihlášky ke studiu
Termín podání přihlášek ke studiu bakalářských a navazujících magisterských oborů je do 28. 2. 2019. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 640 Kč (cca 25 EUR).
Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy, http://is.cuni.cz/studium/prijimacky.

Prominutí přijímacích zkoušek
Úspěšné řešitele přírodovědných olympiád a středoškolské odborné činnosti stejně jako úspěšné řešitele příslušných korespondenčních seminářů fakulta přijímá bez nutnosti absolvování přijímacích zkoušek. V případě některých programů/oborů vás dokonce přijmeme bez přijímacích zkoušek. Více informací naleznete  na www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci.

Kontakt
Jana Skalická
prihlaska@natur.cuni.cz
+420 221 951 155
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Další informace na www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci a www.prirodovedcem.cz.

Proč právě naši školu?

Přírodovědecká fakulta je součástí nejstarší a nejkvalitnější univerzity České republiky. Talentovaní a pilní studenti mají na naší fakultu usnadněný jak vstup, tak studium. Úspěšné absolvování studia pak znamená vytvoření celoživotního kapitálu. S diplomem z univerzity, jejíž jméno má dobrý zvuk po celém světě, nebudete mít problém s uplatněním. V neposlední řadě vás bude pojit celoživotní přátelství s kolegy, kteří mají v kapse stejně kvalitní diplom, jako máte vy.

Možnosti studia

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy poskytuje vzdělání v oblasti biologie, chemie, geografie, demografie, geologie a ochrany životního prostředí. Vzdělání je třístupňové – tříleté bakalářské, dvouleté navazující magisterské a čtyřleté doktorské. Studium je zaměřeno především na výchovu budoucích vědeckých a odborných pracovníků. K tradičním typům studia u nás patří rovněž studium učitelství přírodovědných předmětů, které připravuje budoucí učitele středních škol.

Chcete dělat prvotřídní vědu?
Jádrem studia na naší fakultě je vědecká práce. Naši studenti se mohou zapojovat do práce ve vědeckých týmech již v průběhu bakalářského studia. K dispozici jsou špičkově vybavené laboratoře. Široká nabídka volitelných předmětů vám umožní specializovat se již od prvního ročníku studia.

Chcete pracovat v terénu?
V rámci studia absolvujete řadu terénních cvičení. Naši vědci provozují terénní výzkum na všech světadílech.

Chcete něco víc?
Pro nastupující studenty, kteří byli úspěšnými řešiteli přírodovědných olympiád a dalších soutěží, máme nachystáno mimořádné motivační stipendium. Úspěšní studenti vyšších ročníků jsou odměněni stipendiem za vynikající prospěch.

Chcete se během studia podívat do zahraničí?
Naše fakulta spolupracuje s množstvím zahraničních univerzit z celého světa a podporuje možnosti studijních stáží v zahraničí v rámci různých výměnných programů, tedy nejen v rámci programu Erasmus+. Mezi nejnavštěvovanější se řadí univerzity ve Velké Británii, Německu, Finsku a Španělsku a dále v Dánsku, Francii a Norsku.

A co uplatnění?
Po absolvování studia na naší fakultě můžete pokračovat ve vědecké kariéře nebo se vrhnout do soukromého či tzv. třetího sektoru. Fakulta poskytuje kariérní poradenství již během studia, např. i formou mentoringu, který probíhá přímo na pracovišti spolupracujících firem a organizací. Pořádá také Kariérní den ke zprostředkování kontaktů mezi zaměstnavateli a budoucími absolventy.

Život na fakultě
Součástí fakulty jsou též tři muzea – paleontologické Chlupáčovo muzeum historie Země, Mineralogické muzeum a antropologické Hrdličkovo muzeum člověka. V přestávkách mezi přednáškami můžete trávit čas i ve fakultní botanické zahradě.
Ke studentskému životu přírodovědce patří řada mimoškolních aktivit – např. sportování a zábava ve studentských spolcích a klubech. Tradičním místem neformálního setkávání našich studentů a pedagogů je fakultní bar Mrtvá ryba v těsném sousedství botanické zahrady.


Chlupáčovo muzeum historie Země

Ubytování
Hlavním centrem Přírodovědecké fakulty je Albertov, jedinečné místo se skvělou dopravní obslužností a dostupností do centra i ke kolejím. Univerzita Karlova disponuje několika komplexy kolejí, nejblíže leží koleje Budeč, ze kterých je to na fakultu asi 15 minut pěšky. Na koleji Budeč najdete také menzu, druhá větší menza pak leží přímo na Albertově. Pokud vás neláká bydlení v centru, můžete si vybrat ubytování v koleji ve čtvrti Jižní Město či Břevnov, je to jen na vás.

Další informace o Přírodovědecké fakultě
Přírodovědecká fakulta je součástí Univerzity Karlovy, nejstarší univerzity ve střední Evropě založené Karlem IV. v roce 1348. Dnes má Univerzita Karlova sedmnáct fakult a Přírodovědecká fakulta je jednou z největších. Na fakultě za dobu její existence působila řada vynikajících osobností. Lze jmenovat například chemiky Bohuslava Braunera, který spolu s DmitrijemIvanovičem Mendělejevem prosazoval periodický zákon prvků, nebo Jaroslava Heyrovského, držitele Nobelovy ceny (1959) za objev polarografie. Geologické obory může reprezentovat např. František Slavík, který byl světově uznávaným mineralogem a petrologem, či výjimečný pedagog a paleontolog Ivo Chlupáč, jehož jméno dnes nese fakultní paleontologické muzeum. Špičkoví odborníci z mnoha oborů působí na fakultě i v dnešní době.

Nový výzkum spojuje kyslík s technologickou civilizací

Kyslík v atmosféře nemusí být spojen jen s životem složitým životem nebo vznikem inteligence. Adam …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close