(c) Graphicstock

Projekt LEXIS kombinuje superpočítač, cloud a big data

Datově a výpočetně náročné úlohy z leteckého průmyslu, meteorologie, klimatických modelů, problematika zemětřesení a tsunami.

Technická univerzita Ostrava slaví mezinárodní úspěch. Vědecký tým z IT4Innovations národního superpočítačového centra pod vedením Jana Martinoviče odstartoval práce na projektu LEXIS. Projekt je rozdělen do tří pilotních projektů, které se zaměřují na problematiku z oblasti leteckého průmyslu, meteorologických a klimatických modelů, na zemětřesení a tsunami. Projekt LEXIS je financován rámcovým programem Horizont 2020 a jedná se o vůbec první projekt tohoto významu koordinovaný VŠB – Technickou univerzitou Ostrava. Projekt LEXIS (Large-scale Execution for Industry & Society) byl slavnostně odstartován v lednu 2019 v Ostravě, kde se sešli partneři projektu. Konsorcium se skládá z 16 členů ze sedmi států Evropy, a to jak z významných superpočítačových center, zástupců průmyslových podniků nebo poskytovatelů technologií. Dohromady připravili plán aktivit, který musí být během 2,5 let trvání projektu splněn.

Pro VŠB – Technickou univerzitu Ostrava, pod kterou IT4Innovations národní superpočítačové centrum patří, jde o prestižní záležitost. Rektor VŠB – TUO Václav Snášel proto také tým Jana Martinoviče, hlavního řešitele projektu LEXIS, ocenil šekem na 2 000 000 Kč. „Velice si vážím získání tohoto ocenění, které dokládá, o jak významný milník pro VŠB – Technickou univerzitu Ostrava se jedná. Získané prostředky budou použity mimo jiné na rozšíření infrastruktury budované v rámci projektu LEXIS, propagaci výzkumných a vývojových aktivit a pro rozvoj naší laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace,“ uvádí Jan Martinovič z IT4Innovations.
Základním cílem projektu LEXIS je vybudovat moderní technologickou platformu, která bude prolínat výhody vysoko-výkonnostního počítání (HPC), cloudu a práce s velkými datovými soubory (Big Data). V dnešní době představuje rostoucí množství dat generovaných moderními průmyslovými a obchodními procesy obrovské výzvy pro organizace. Právě kombinace technologií HPC, cloudu a práce s velkými daty je klíčem k uspokojení stále se měnících potřeb velkých i malých organizací. Pilotní projekty z průmyslového a vědeckého sektoru budou zkoumat problematiku z oblasti leteckého průmyslu, meteorologických a klimatických modelů, zemětřesení a tsunami.
Jan Martinovič, hlavní řešitel projektu LEXIS, jasně definuje ambice a cíle projektu: „Naším záměrem je vytvořit pokročilou platformu, s využitím moderních technologií a přístupů, mezi které patří vysokovýkonnostní počítání, práce s velkými daty a cloudové služby. Přínosy projektu LEXIS budou demonstrovány ověřením využití platformy ve třech pilotních řešeních, v rámci kterých se budeme zabývat problematikou z oblasti leteckého průmyslu, meteorologických a klimatických modelů a problematikou zemětřesení a tsunami.“
Partneři projektu disponují dovednostmi a zkušenostmi, které zajistí komplexnost výsledného řešení. Kombinace technologií HPC, velkých dat a cloudu je klíčem k uspokojování stále rozmanitějších potřeb velkých i malých společností. Jedním z cílů projektu je tak usnadnit malým a středním podnikům přístup k výkonným výpočetním platformám, což bylo dříve obtížné nejen z technických, ale i finančních důvodů.
Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 825532.

tisková zpráva IT4Innovations národního superpočítačového centra

Vědci a lékaři zahájili unikátní studii černého kašle

Státní zdravotní ústav eviduje od začátku letošního roku přes 13 000 případů černého kašle, což …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close