(c) Graphicstock

Půda brání šíření bakterií rezistentních na antibiotika

Mikroorganismy zdravé půdy zamezují šíření bakteriální rezistence z živočišných odpadů do prostředí.

Vzrůstající odolnost (rezistence) bakterií k antibiotickým léčivům je jedním z hlavních problémů, kterým čelí humánní i veterinární medicína ve 21. století. Výzkum i praxe stále více uznávají, že rezistence vůči antibiotikům (ATB-r) je komplexním ekologickým a evolučním problémem a je nezbytné poznat mechanismy šíření ATB-r v životním prostředí.

Jak se rizikové ATB-r bakterie a příslušné geny do prostředí dostanou? Nejčastěji přicházejí do vodních toků z čistíren odpadních vod, kam doputují s lidskými výměšky, anebo z živočišné velkovýroby formou hnojení zemědělských půd. Studie týmu pod vedením dr. Elhottové (Ústav půdní biologie, BC AVČR) experimentálně ověřovala úlohu půdních mikroorganismů při přenosu ATB-r z trusu léčených dojnic do zdravé a do poškozené půdy. Experiment využil originální model horizontálního vrstvení simulující přirozenou situaci v prostředí. Výsledky ukázaly, že trusem ovlivněná zdravá půda (s nenarušeným mikrobiálním společenstvem) lépe čelila vstupům rizikových ATB-r bakterií a genů ve srovnání s půdou se silně narušenou přirozenou mikroflórou. Význam půdních společenstev byl navíc podržen dalším dílčím výsledkem, kdy pouze zdravá půda s nenarušeným mikrobiomem byla schopná zvýšit obsah důležitých živin (dusíku a fosforu) po aplikaci kravského trusu. Tyto výsledky ukázaly, že půdní bakterie mohou bránit obohacení půdy ATB-r geny a jsou nepostradatelné při uvolňování živin z hnoje do půdy.

Cílem výzkumu je pochopit klíčové vztahy a mechanismy řídící šíření rezistence k ATB, které umožní předvídat a odstraňovat rizika spojená s hnojením zemědělských půd. Neznamená to, že omezíme organické hnojení půd. Právě naopak, statková hnojiva jsou pro naše zemědělské půdy velmi cenná a nepostradatelná a našim půdám se jich nedostává v dostatečné míře. Důležité však je, aby se do půdy dostávala v dostatečné kvalitě bez kontaminujících látek. Zároveň je zřejmé, jak významná je pestrá vyvážená skladba půdních mikroorganismů (vysoká biodiverzita) zdravé půdy pro její bio-kontrolní i zúrodňující funkce.

Výsledky byly publikovány v časopise Scientific Reports (Nature Publishing Group).

Pérez-Valera, E., Kyselková, M., Ahmed, E., Sladecek, F. X. J., Goberna, M., & Elhottová, D. (2019). Native soil microorganisms hinder the soil enrichment with antibiotic resistance genes following manure applications. Scientific Reports, 9, 6760. doi:10.1038/s41598-019-42734-5

tisková zpráva Biologického centra AV ČR

Nebezpečný ázijský tigrovaný komár Aedes albopictus zaznamenaný na Slovensku

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. potvrdilo ďalší druh invázneho komára na Slovensku. Invázny druh …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close