Špičkoví vědci se spojili, aby pomohli Česku s obnovitelnou energií

Na západ od nás megawatty. Do budoucna budou třeba gigawatty. A Česko se stále pohybuje pouze v řádech kilowatt. O čem je řeč? O výkonu aktuálně instalovaných kapacit zařízení pro efektivní konverzi a využití obnovitelné energie v širokém spektru oblastí ekonomiky. Změnit tuto nelichotivou bilanci je ambicí projektu špičkového výzkumu Konverze a skladování energie, který čerstvě získal čtyřletou podporu ve výši 489 milionů korun.

„Praktické zkušenosti v zavádění a využívání pro konverzi a další využití energie z bezemisních zdrojů nejsou v ČR velké. Znalostní základna je roztříštěná. My jsme nyní spojili dohromady excelentní odborníky z oblastí ukládání energie, vodíkových technologií, využití světelného záření a modelování společně s inženýry a architekty, kteří budou umět studované technologické systémy integrovat do urbanistických celků,“ říká profesor Karel Bouzek z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, koordinátor celé skupiny.

„Cílem je ustavit jednoznačného partnera pro veřejnou správu i komerční sektor, s širokou znalostní základnou, schopného poskytnout expertízu či podporu v oblasti výzkumu, vývoje a zavádění uvedených technologií do praktického života,“ upřesňuje profesor Bouzek. „Obě sféry budou muset v následujících letech velmi rychle a razantně navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie a využít ji jak pro zásobování elektrickou energií, tak ke snížení emisní stopy chemických, metalurgických a dalších výrob. My jim budeme schopni dodat funkční know-how od A do Z.“

Vědci budou v rámci projektu v průběhu následujících čtyř let realizovat celkem šest výzkumných záměrů, které již samy o sobě, ale zejména pak ve vzájemném propojení, představují originální řešení v oblasti pochopení a optimalizaci realizace chemických procesů, jež jsou základem přeměny a uchovávání energie z obnovitelných zdrojů, a jejich integrace do elektrické distribuční sítě.

Tento technologický průlom umožní rozšíření kapacit instalovaných zdrojů obnovitelné energie, zvýšení účinnosti uchovávání energie jimi produkovaných a jejího dalšího využití v energetice či jiných odvětvích průmyslu. „Což zásadním způsobem usnadní dekarbonizaci a restrukturalizaci ekonomiky ČR,“ upozorňuje profesor Bouzek.

Konkrétně se bude nová skupina zabývat:

vývojem baterií a superkondenzátorů
přeměnou obnovitelné elektrické energie na nová paliva a platformové chemikálie
konverzí sluneční energie na energeticky bohaté sloučeniny, jako jsou vodík, metanol nebo uhlovodíky
molekulárním designem pro konverzi a ukládání energie
inženýrstvím systémů ukládání a přeměny energie
energií pro budovy, města a obce.
Díky unikátnímu zapojení odborníků na inženýrství, zvětšení měřítka do průmyslových rozměrů a urbanistiku do všech rovin výzkumu bude možné efektivně vyhodnocovat, který z nových směrů má potenciál pro praktické využití a který je vhodné rychle opustit.

V rámci VŠCHT se na řešení projektu podílí kromě profesora Karla Bouzka také výzkumné týmy vedené profesorem Petrem Slavíčkem, Davidem Sedmidubským, a Jurajem Koskem. Společně s lidmi z VŠCHT Praha budou tvořit expertní platformu také vědci z Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Karlovy, Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského a Vysokého učení technického v Brně.

Finanční podporu čerpá projekt z výzvy Špičkový výzkum operačního programu Jan Amos Komenský.

tisková zpráva VŠCHT Praha

Sobotní úplněk bude úhlově menší

Zatímco obvykle se ve velkém mluví o úplňku, je-li na své protáhlé dráze v té …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close