Středověk - ilustrační obrázek. Rukopis rukopisu Ruralia commoda, 14. století, licence obrázku public domain
Středověk - ilustrační obrázek. Rukopis Ruralia commoda, 14. století, licence obrázku public domain

Středověké hromadné hroby v Kutné Hoře

Pokračování záchranného archeologického výzkumu ARÚ Praha při rekonstrukci hřbitovního kostela Všech Svatých s kostnicí v Kutné Hoře–Sedlci.

25. srpna 2017 byl z větší části dokončen záchranný archeologický výzkum u hřbitovního kostela Všech Svatých, zahájený 30. května 2016. Výzkum probíhal bez přerušení i v zimních měsících, aby využil období menšího návštěvnického provozu zejména pro odkrytí partie před vstupem. U kostnice zbývá pouze provedení výzkumu v ploše pod severním schodištěm do kaple. Mimo obvod kostnice byl proveden výzkum v šachtách kanalizační přípojky a ploše jámy pro hrobku, do níž budou uloženy torzovité kosterní ostatky, získané během archeologických prací.

Záchranný archeologický výzkum zatím odkryl 1500 pohřbených, což je největší soubor z období vrcholného středověku v Čechách. Část z nich byla uložena v hromadných hrobech, jichž bylo zjištěno celkem 30, což je velký soubor i z hlediska evropského.

Pokračující práce potvrdily, že nejstaršími archeologickými situacemi, pokud pomineme jednu pravěkou jámu, byly různě hluboké rýhy nebo brázdy přibližně ve směru sever-jih, a to pod západní částí kostnice. Není zcela zřejmé, zda vznikly činností člověka. Lidská činnost však může za jejich vyplnění odpadem (zvířecí kosti, zlomky keramiky) z konce 13. nebo počátku 14. století. Bezprostředně po té se v těchto místech začalo pohřbívat, ale plocha, na níž stojí kostnice, byla na severním okraji tehdejšího hřbitova. Jeho zatím málo využívané části bylo využito pro hloubení pásu hromadných hrobů v pruhu ve směru východ–západ. Hromadné hroby byly přibližně čtvercové jámy o rozměrech asi 2 x 2 metry, hluboké 2,5 až 3 metry. Potvrdila se jejich přináležitost ke dvěma časovým obdobím. Starší spojujeme s hladomorem v roce 1318, mladší s morovou epidemií v letech 1348–1350. Hromadné hroby nebyly na povrchu zřejmě nijak označeny, protože jinak by nemohlo dojít v roce 1348 k narušení starších hrobů z roku 1318. Stejná situace se opakovala v době výstavby kaple a kostnice ve 2. polovině 14. století. Základy kaple byly hloubeny bez respektu k hromadným hrobům, z nichž některé byly základy narušeny a některé se ocitly na staticky citlivých místech (např. přímo pod severovýchodním rohem). Některé hromadné hroby byly tak hluboké, že jejich spodní části můžeme očekávat i pod podlahou kostnice.

Pohřbení měli jenom ojediněle hrobovou výbavu. Nejčastěji byly nalezeny bronzové či železné přezky, obvykle u pasu (celkem 115). Z hrobů známe také 15 mincí, další byly objeveny ve vrstvách mezi nimi. Jiné předměty (křížek, prsten, korálky z růžence) byly nalezeny jen jako jednotlivosti. Převážná většina hrobů je z období 14. až 15. století. Pohřbívání u stěn kostnice skončilo v 16. století.

Většina prozkoumané plochy je dnes již překryta zpevněním základů a odvětrávacím kanálem. Výzkum poslední plochy pod severním schodištěm je plánován na listopad až prosinec letošního roku. Záchranný archeologický výzkum provádí Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s firmami Osina Archeo s.r.o. a GEO.CZ s.r.o. Výzkum je v plné výši hrazen a podporován vlastníkem objektu Římskokatolickou farností Kutná Hora – Sedlec.

Jan Frolík, tisková zpráva Archeologického ústavu AV ČR

V Česku vznikne národní centrum pro polovodiče a čipy

Už příští rok by v Česku mělo vzniknout Národní kompetenční centrum pro polovodiče, které bude …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close