Klínopisný nápis z doby Nebukadnesara II. (604-562 př. n. l.). autor obrázku Gryffindor , zdroj Wikipiedia, licence obrázku public domain

V Jeruzalémě objevili důkazy o babylónském dobytí města

Novobabylonská říše za krále Nebukadnesara II. představovala jeden z nejmocnějších států tehdejšího Blízkého východu (spolu s Médy; obě tyto mocnosti předtím společně zničily říši novoasyrskou). Jedním z Nebukadnesarových úspěchů bylo dobytí Jeruzaléma v letech 587-586 př. n. l., po němž následovalo známé babylónské zajetí Židů.
Vědci z University of North Carolina v Charlotte nyní na jeruzalémské hoře Sion (výšina na jihozápadě jeruzalémského Starého města) pravděpodobně objevili přímé doklady o této události (poznámka: ne že by se jinak ní pochybovalo). Archeologové nalezli vrstvy popela, v nich hroty šípů, ale i šperky (zlatá náušnice, stříbrná spona…) či zbytky keramiky a lamp. Kromě samotné destrukce má událost spojovat s Babylóňany i typ zbraní ze železa a bronzu včetně šípů tzv. skytského typu, které jsou pro toto období typické a je známo, že je Babyloňané používali.
Umístění lokality zevnitř tehdejších hradeb prý prakticky vylučuje, že by se sem příslušný soubor artefaktů mohl dostat jinak než při válce (např. že by šlo o smetiště, kde by se odpad pálil; to by se zde pak ale nenacházely zlaté šperky, v běžném odpadu se také nevyskytují hroty šípů atd.). „Skytské“ šípy znamenají datování do 7.-6. stol. př. n. l., pokud je nám známo, k jinému zničení Jeruzaléma v té době nedošlo. Dalším typickým znakem pro toto období má být i typ lamp z pálené hlíny.
Nebukadnesar II. se zmocnil Jeruzaléma už v roce 597 př. n. l., o 10 let později došlo v Judsku k povstání. Dobytí a zničení města včetně Chrámu, královských paláců a domů velmožů nastalo až po delším obléhání; bylo důsledkem toho, že král Zedekiah (Sidkiáš) se nebyl ochoten Nekukadnesarovi podrobit, pokusil se těsně před pádem Jeruzaléma z města uprchnout, ale byl zajat. Naopak fénický Tyros (s výhodou své ostrovní polohy) z podobné situace za Nebukadnesara II. vyvázl po delším obležení jen napůl formálním uznáním babylonské nadvlády.
Očekává se, že nálezy z Jeruzaléma budou datovány i speciálními metodami, které prozatímní závěr potvrdí.

Zdroj: University of North Carolina of Charlotte/Phys.org a další

Biologická fixace dusíku je zřejmě velmi stará

Živé organismy fixují z neživé přírody nejen uhlík, ale jsou také závislé na přísunu dusíku. …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close