Vědci sledují vitalitu a adaptabilitu dubů v lužních lesích

Vědci z CzechGlobe společně s kolegy z Rakouska, Slovenska a Srbska v letošním roce založili monitorovací síť pro sledování vitality dubů v lužních lesích podél širokého zeměpisného gradientu. Stalo se tak v rámci projektu NetFor, který sleduje adaptabilitu dubu letního na rychle se měnící klimatické podmínky a předpokládá, že střední Evropa začíná zažívat klimatické podmínky podobné těm, které jsou typické pro jižní Evropu.

Dub letní (Quercus robur L.) je klíčovým druhem lužních lesů střední a jižní Evropy. V posledních desetiletích jsme svědky znepokojivého úbytku dubů v celém Podunajském regionu. Tento pokles nezpůsobuje jen ekonomické ztráty, ale znamená rovněž ztrátu biodiverzity a genetických zdrojů lesa. Příčinou poklesu je kombinace mnoha přímých a nepřímých faktorů, ale hlavním faktorem vedoucím k odumírání dubů v celé Evropě je stres způsobený suchem.

Reakcí na tento naléhavý problém je projekt „Přechod na automatický monitorovací systém pro sledování vitality dubu letního v reálném čase v nivách dunajského regionu (NetFor)“ podpořený MŠMT v rámci programu mnohostranné vědecko-technické spolupráce v Podunajském regionu. Klíčovou aktivitou projektu je právě založení monitorovací sítě podél širokého zeměpisného gradientu pro sledování vitality dubů v lužních lesích. Jedním z použitých přístupů je retrospektivní analýza letokruhů pomocí dendrochronologie, kdy se odebírají vzorky dřeva a analyzují letokruhy ve spojení s historickými klimatickými daty. „Tato analýza má za cíl určit, jak různé klimatické podmínky historicky ovlivňovaly vzorce růstu, což poskytne obrázek o odolnosti a zranitelnosti dubu v měnícím se klimatu,“ vysvětlil koordinátor projektu Marko Stojanovič

Projekt současně využívá pokročilou technologii v podobě automatických dendrometrů. Tyto sofistikované senzory, umístěné přímo na kmeny stromů, dokáží s výjimečnou přesností (na úrovni mikrometrů) s vysokým časovým rozlišením (každých 30 minut) zaznamenat změny rozměru kmene stromu. Dendrometr tak představuje efektivní nástroj poskytující přehledné, časově a místně aktuální informace o stresu suchem, vitalitě a produkci lesních ekosystémů.

Automatické dendrometry byly nainstalovány na nově vzniklých monitorovacích plochách v Podunajském regionu (nejnověji v rakouských lužních lesích poblíž řeky Moravy, a to ve spolupráci s Rakouským federálním výzkumným centrem pro lesy) a jsou plně zahrnuty do národní sítě biomonitoringu stavu lesních ekosystémů poskytující data v reálném čase – DendroNetwork. Význam projektu zdůraznil jeho klíčový člen NetFor a koordinátor sítě DendroNetwork Jan Krejza: „tato iniciativa rozšiřuje naši národní síť biomonitoringu v rámci střední a jižní Evropy a prohlubuje naše porozumění dynamice lesů v reálném čase napříč širokým klimatickým gradientem.“

tisková zpráva AV ČR

Sobotní úplněk bude úhlově menší

Zatímco obvykle se ve velkém mluví o úplňku, je-li na své protáhlé dráze v té …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close