(c) Graphicstock

Potravní všeuměl může překonat specialistu

Všežraví nálevníci jsou hlavními konzumenty bakterií v rybnících s vysokou koncentrací živin.

Mezi nejdůležitější a nejpočetněji zastoupené vodní ekosystémy na Zemi patří mělká jezera, většinou bohatá na živiny (tzv. eutrofní až hypertrofní). V těchto sladkých vodách sehrávají zásadní roli ti nejmenší – drobní prvoci živící se bakteriemi. Právě oni vytvářejí základ komplikovaných potravních sítí sladkovodních ekosystémů a také ovlivňují přenos uhlíku a energie do vyšších potravních úrovní. Studium těchto organismů, jejich taxonomické příslušnosti a ekologických vlastností patří mezi klíčová témata výzkumu mikrobiální ekologie vody. Přesto máme o mikrobiálních vztazích stále velmi omezené znalosti. Tým vědců z Hydrobiologického ústavu BC AV ČR se proto rozhodl sledovat planktonní potravní řetězce v deseti jihočeských rybnících. Zaměřil se na hlavní skupiny prvoků, kteří si živí bakteriemi: tj. nálevníky a drobné heterotrofní bičíkovce.

Pro sledování prvoků a jejich bakteriální potravy jsme použili několik metod. K odhadu rychlosti vyžírání bakterií prvoky a jejich podílu na celkové rychlosti odstraňování bakterií jsme použili fluorescenčně označené bakterie. Pro určení hlavních taxonomických skupin bakterivorních (tj. pohlcujících bakterie) a všežravých (tzv. omnivorních, kteří pohlcující jak bakterie, tak řasy a sinice) nálevníků jsme zkombinovali postupy fluorescenční mikroskopie s inovativním zpracováním snímků jejich buněk získaných s využitím několika fluorescenčních barviv a přirozené fluorescence chlorofylu. Zároveň jsme složení společenstev nálevníků ověřovali speciální metodou barvení pomocí impregnace stříbrem (tzv. protargolem).

Ve zkoumaných rybnících jsme porovnali, jak rychle bakterie rostou a jak rychle jsou vyžírány, a to jak nálevníky, tak i heterotrofními bičíkovci. Kombinace použitých metod navíc umožnila stanovit, jak rychle jsou bakterie přijímány jednotlivými druhy nálevníků. Nálevníci se na celkovém vyžírání bakterií prvoky podíleli v průměru více (56%) než heterotrofní bičíkovci (44%). To naznačuje, že původní závěry řady autorů, považujících roli nálevníků ve vyžírání bakterioplanktonu za zanedbatelnou, vyžadují podstatnou revizi. Také meta-analýza dostupných literárních dat z různě úživných vod podpořila náš závěr o rostoucím významu nálevníků jako konzumentů bakterií v porovnání s heterotrofními bičíkovci podél narůstajícího gradientu živin.

Je zajímavé, že obecné ekologické teorie předpokládají, že v hypertrofních vodách, kde se vyskytují ohromné počty a biomasy bakterií, budou dominantními konzumenty bakterií ty druhy nálevníků, které se na jejich příjem specializují. V rozporu s tím však podíl primárně bakterivorních nálevníků ze skupin Peritrichia (rody Vorticella, Epistylis) a Scuticociliata (Cyclidium spp.) na celkové rychlosti vyžírání bakterií nálevníky činil v průměru pouze 26%, zatímco dominantními konzumenty bakterií byly s podílem 71% početně vysoce zastoupené primárně všežravé skupiny nálevníků, jako jsou Halteria/Pelagohalteria (Stichotrichia) a v menším rozsahu také Rimostrombidium spp. (Oligotrichia). Schopnost těchto všežravých nálevníků pohlcovat širokou škálu velikostí potravy od bakterií a detritových částic až k menším řasám a sinicím, jež jsme pozorovali v jejich potravních vakuolách, jim zřejmě poskytuje významnou konkurenční výhodu v prostředí hypertrofních vod s velkým množstvím drobných mikrobiálních buněk a dalších potravních částic.

Více informací v publikaci:

Šimek K., Grujčić V., Nedoma J., Jezberová J., Šorf M., Matoušů A., Pechar L., Posch T., Bruni E. P., Vrba J. 2019: Microbial food webs in hypertrophic fishponds: omnivorous ciliate taxa are major protistan bacterivores. Limnology and Oceanography 64: 2295–2309. doi: 10.1002/lno.11260.

Open Access: https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/lno.11260

oznámení Biologického centra AV ČR

Družice GRBBeta míří do vesmíru

Hlavním vědeckým experimentem je detektor gama záblesků. Signály z družice GRBBeta, kterou vynese na oběžnou …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close