Simulovaná mladá planeta při pohledu shora (vlevo) a z boku (vpravo). Kredit: arXiv (2024). DOI: 10.48550/arxiv.2402.01432

Vznikající planety jsou koblihy spíše než koule

Astrofyzici z University of Central Lancashire (UCLan) zjistili, že planety mají těsně po svém vzniku zploštělé tvary („oblé sféroidy“), a nikoliv kulovité, jak se předpokládalo dosud. Autoři studie použili počítačové simulace k modelování vzniku planet podle teorie diskové nestability, která předpokládá, že protoplanety vznikají v krátkých časových intervalech rozpadem velkých rotujících disků hustého plynu obíhajících kolem mladých hvězd.
Na základě tohoto přístupu vědci určili vlastnosti planet, porovnal je s pozorováními a speciálně zkoumali mechanismus vzniku plynných obrů. Studovali také vlastnosti planet vznikajících za různých fyzikálních podmínek, jako je teplota okolí a hustota plynu.
„Předpokládá se, že planety vznikají buď akrecí jádra, což je postupný růst prachových částic, které se slepují a vytvářejí postupně větší a větší objekty (v dlouhých časových intervalech), nebo přímo rozpadem velkých rotujících protohvězdných disků kolem mladých hvězd (v krátkých časových intervalech); tento druhý mechanismus se označuje jako disková nestabilita,“ uvádí hlavní autor studie Adam Fenton. „Tato teorie je přitažlivá vzhledem k tomu, že velké planety by pak mohly vznikat velmi rychle i ve velkých vzdálenostech od své hostitelské hvězdy, což je ve shodě s některými pozorováními exoplanet.“
Spoluautor studie Dimitris Stamatellos z UCLan dodává: „Studujeme vznik planet již dlouho, ale nikdy předtím nás nenapadlo zkoumat tvar planet při jejich vzniku pomocí simulací. Vždy jsme předpokládali, že planety jsou kulovité. Byli jsme velmi překvapeni, že se ukázalo, že jde o zploštělé sféroidy.“
Výsledky ukazuje spíše na v současnosti méně oblíbený model diskové nestability než na standardní teorii vzniku planet akrecí jádra. Vědci rovněž došli k závěru, že nové planety, na něž padá další materiál, rostou od svých pólů, nikoliv rovníku.
Tato zjištění jsou důležitá pro pozorování mladých planet, protože naznačují, že způsob, jakým se planety jeví v dalekohledu, závisí na úhlu pohledu.

Adam Fenton et al, The 3D structure of disc-instability protoplanets, arXiv (2024). DOI: 10.48550/arxiv.2402.01432
Zdroj: Phys.org, přeloženo, zkráceno


Počítačová simulace vzniku planet v protohvězdném disku. Kredit: arXiv (2024). DOI: 10.48550/arxiv.2402.01432

Biologická fixace dusíku je zřejmě velmi stará

Živé organismy fixují z neživé přírody nejen uhlík, ale jsou také závislé na přísunu dusíku. …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close