Bojovník Langobardů byl u Pálavy pochován se svými psy

Pokračující archeologický výzkum jednoho z největších pohřebišť germánských Langobardů z 6. století n. l. přinesl objev téměř neporušené kostry bojovníka. Mladý muž byl do hrobu, zkoumaného na katastru zaniklé obce Mušova, pochován se svým kopím a dvěma psy. Mimořádná kvalita dochování jeho kosterních pozůstatků zásadně přispěje k bližšímu poznání genetické skladby langobardské populace, jejího zdravotního stavu či stravovacích zvyklostí.

„Výzkumy pohřebišť z období stěhování národů přispějí k bližšímu pochopení jevů, jako jsou migrace obyvatelstva, vztah člověka ke krajině a přírodnímu prostředí či projevy sociálních rozdílů, které intenzivně zajímají i dnešní společnost v celé Evropě,“ říká Mgr. Zuzana Loskotová, Ph.D., specialistka na tuto historickou etapu z Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně.

Již od počátku května pokračuje dlouholetý systematický terénní archeologický výzkum pohřebiště z doby stěhování národů na jižním břehu Novomlýnských nádrží pod Pavlovskými vrchy. Terénní odkryvy na nenápadném poli vedle rychlostní komunikace vedoucí z Brna do Mikulova probíhají v rámci tzv. Junior Star projektu Grantové agentury ČR, jehož hlavní řešitelkou je Mgr. Zuzana Loskotová z Archeologického ústavu AV ČR v Brně. Projekt, který nese název „Langobardská populace na Moravě. Interdisciplinární výzkum nekropolí doby stěhování národů“, se zaměřuje na bližší poznání pohřebišť, na nichž byli v pohnutém časovém úseku 5. a 6. století n. l. na jihu Moravy pochováni příslušníci různých germánských kmenů, mezi nimiž lze zmínit např. Svéby, Heruly a v závěrečné fázi zejména Langobardy.

Na tomto pohřebišti, kde nyní vrcholí další etapa terénních výzkumů, bylo pomocí nedestruktivních průzkumných metod, jako jsou fotografie pořízené z letadla a geofyzikální průzkum, identifikováno na 250 hrobů. Tím se řadí mezi největší nekropole kmene Langobardů na našem území vůbec. Během několika výzkumných sezón bylo již prozkoumáno celkem 76 hrobů. V letošní sezóně se podařilo mimo jiné odkrýt a zdokumentovat hrob langobardského bojovníka z 6. století n. l. Mladý muž zde byl pohřben společně se svým kopím, dvěma psy a koňským udidlem. Hrob se vyznačuje mimořádně kvalitně dochovanými kosterními pozůstatky zemřelého. To je pro stěhování národů vzácností, neboť se hroby v této historické éře systematicky vykrádaly. Většinou při tom docházelo nejen ke ztrátě předmětů původně vložených se zemřelým do hrobu, ale také ke značnému poškození kostry. To často znemožňuje i odborné antropologické a přírodovědné zkoumání, které je nezbytnou součástí moderního interdisciplinárního pojetí archeologického výzkumu.

Také podstatou systematických výzkumů Mgr. Zuzany Loskotové, Ph.D. je interdisciplinární pojetí, v němž archeologové v maximální míře spolupracují s odborníky z jiných vědních oblastí a využívají nejrůznější analýzy přírodních věd (např. izotopové a aDNA analýzy, paleopatologie a další). Záměrem je co nejkomplexnější poznání zkoumaných komunit včetně nalezení odpovědí např. na otázky, jaký byl fyzický vzhled a zdravotní stav tehdejších obyvatel našeho území, z čeho se skládala jejich strava a v jak velké míře docházelo ke kontaktům mezi různými etnickými skupinami. Proto je tento výzkum též plnohodnotně zapojen do široké mezinárodní kooperace probíhající na poli genetického výzkumu v rámci ERC Synergy Grantu „HistoGenes. Integrating Genetic, Archaeological, and Historical Perspectives on Eastern Central Europe, 400–900 AD.“ V průběhu řešení tohoto ambiciózního projektu má být genetickému výzkumu podrobeno až 6 tisíc jedinců ze střední a východní Evropy. Jeho výsledky by měly přinést nové zásadní poznatky o procesu utváření obyvatelstva raně středověké Evropy.

tisková zpráva Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně

OHB Czechspace: Rande s kometou

Nová mise Evropské vesmírné agentury (ESA) Comet Interceptor bude zkoumat dosud neobjevenou kometu a má …

One comment

  1. Pavel Houser

    zde by se dalo podotknout, ze „psi pohrby“ znamenaji mnohdy vlastne „psi obeti“, neni to doklad lasky ke psum, spise naopak, alespon z dnesniho pohledu. i kdyz samozrejme – mohlo se stat, ze v boji zahynul clovek i pes. nebo oba umreli prirozenou smrti v ruznych dobach a do jednoho hrobu umisteni treba postupne/dodatecne…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close