Pixabay License. Volné pro komerční užití

Evropský společný trh konce doby bronzové

Panovníci starověké Mezopotámie již minimálně od Sargona zaváděli jednotné systémy váhových, délkových, plošných a objemových měr. Váhy a závaží známe ovšem z Mezopotámie a Egypta již z doby kolem r. 3000 př. n. l.

Na konci doby bronzové, někdy kolem r. 1000 př. n. l., se tento systém používal také Evropě – a prosadil se zde bez ohledu na to, že v Evropě na rozdíl od orientálních říší neexistovala žádná centrální autorita, která by jeho používání mohla vynutit. Z této doby známe z Evropy nálezy váčků se závažími z kostí, kousky zlata a stříbra na vyvažování, pinzety i těžší kamenná závaží.
Nová analýza váhových jednotek, provedená v Evropě, Anatolii a Mezopotámii, ukázala, že na velmi rozsáhlém území existoval opravdu jednotný systém. Archeologové Lorenz Rahmstorf a Nicola Ialongo z Georg August University of Göttingen to uvádějí na základě studia muzejních sbírek, jímž strávili skoro 10 let. Závěr zní, že více než 2 000 takových předmětů vyrobených v průběhu 2 000 let a na území o rozloze téměř 5 000 kilometrů (od Velké Británie po Mezopotámii) vážilo téměř stejně, mezi 8 a 10,5 gramy; v Mezopotámii se tato základní váhová jednotka nazývala šekel. V systému, kde se všechna závaží kopírovala z centrálního standardu pod centrálním dohledem (palácové hospodářství apod.), by byly odchylky asi mnohem menší, bez toho jsou ale zato podivuhodně malé. Je to ale vlastně podobná stabilita, jako kdybychom dnes používali jen s drobnými odchylkami systém měr a vah starověkého Říma.
Vznik a udržení jednotného systému vyžadoval pravidelný obchodní kontakt, který – třebaže zčásti nepřímo – spojoval celou oblast. Nejspíš existoval i obchod na dlouhé vzdálenosti, bez prostředníků. Autoři výzkumu dále zkoušeli vyrábět podle kamenných závaží jejich repliky a pak je testovat na kostěných vahách, rovněž vyrobených podle starověkého vzoru. Lidské chyby i nepřesnosti vah vedly k tomu, že od původního 153gramového závaží se postupně objevily odchylky až o 25 gramů. Většina odchylek však zůstávala do 5 %, což bylo na starověkých tržištích stále pokládáno za přijatelné.

Bronze Age weight systems as a measure of market integration in Western Eurasia
Nicola Ialongo, Raphael Hermann, and Lorenz Rahmstorf
PNAS July 6, 2021 118 (27) e2105873118;
https://doi.org/10.1073/pnas.2105873118
doi:10.1126/science.abk2007
Zdroj: PNAS, Science a další

Poznámky PH: Nakonec určitý jednotný systém vah předpokládáme už pro Evropu starší doby bronzové. Viz také: Nejstarší evropské „peníze“ pocházejí už ze starší doby bronzové. Ve střední i západní Evropě se pro přechod od doby bronzové k době železné předpokládá „deglobalizace“ a pokles intenzity obchodu – souviselo to asi především s tím, že železo bylo mnohem dostupnější než měď a/nebo cín, přičemž na obchod s kovy se předtím zřejmě nabalovaly i další věci. Možná tedy počátek doby železné znamenal v Evropě i konec jednotného systému vah?

Objevili prvního křížence psa s liškou („nepravou“)

Liška je šelma psovitá, ale liškopsy v našich lesích nepotkáváme. Křížení mezi oběma druhy se …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close