(c) Graphicstock

Italská kronika popisuje Ameriku 150 let před Kolumbem

Nová analýza starých dokumentů má naznačovat, že italští námořníci z Janova (rodiště Kryštofa Kolumba) věděli o existenci Ameriky alespoň 150 let před Kolumbových oficiálním objevem.

Profesor Paolo Chiesa, odborník na latinskou středověkou literaturu, to tvrdí na základě studia díla Cronica universalis milánského mnicha Galvanea Flammy z roku 1345. Spis byl objeven v roce 2013. Text má ovšem popisovat nikoliv Střední, ale Severní Ameriku. Oblast se zde nazývá Marckalada a nejspíš odpovídá Labradoru/Newfounladnu. Sem předtím samozřejmě zamířili Vikingové, nicméně toto je podle všeho první zmínka o Americe ve středomořské oblasti a v tom spočívá výjimečnost díla. Stejně tak je v textu relativně podrobně popsáno Grónsko.
Galvaneus byl dominikánský mnich, který žil v Miláně a byl spjat s rodinou, která městu vládla. Napsal několik literárních děl v latině, převážně na historická témata. Cronica universalis (spis zůstal nedokončen, možná jde o poslední Galvaneovo dílo) má za cíl podrobně popsat dějiny celého světa od stvoření až do současnosti. Informace o Americe, které tehdy v Itálii kolovaly, byly ovšem příliš zprostředkované a vágní, než by se oblast začala zachycovat na tehdejších mapách (respektive pokud se tak dělo, tak pouze výjimečně a nekonzistentně). Pro severský původ informací svědčí i to, že Marckalada je popisována podobně jako Markland ze Ságy o Grœnlendingovi. Země má být zalesněná; kdyby šlo jen o nějaké zkreslené podání o Islandu nebo Grónsku, respektive obecný „obraz dalekého severu“, nebyl by důvod něco takového zmiňovat (poznámka PH: Island a Grónsko asi nebyly zrovna zalesněné ani v době klimatického optima).

Paolo Chiesa, Marckalada: The First Mention of America in the Mediterranean Area (c. 1340), Terrae Incognitae (2021). DOI: 10.1080/00822884.2021.1943792
Zdroj: Taylor & Francis / Phys.org

Poznámka PH: I kdyby Kolumbus měl tyto informace k dispozici, vztah k jeho projektu by to ale mělo maximálně velmi nepřímý. Chtěl doplout Indie, ne objevit Ameriku. Lákaly země bohaté a plné zlata a koření, ne severní lesy. Maximálně by ho tato podání mohla ubezpečit, že na západě nekončí svět a voda nepřepadává přes okraj.

Biologická fixace dusíku je zřejmě velmi stará

Živé organismy fixují z neživé přírody nejen uhlík, ale jsou také závislé na přísunu dusíku. …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close