Aguarda Fenix, 3D model. Kredit: Takeshi Inomata

LIDAR objevil nejstarší a současně vůbec největší mayský monument

Aguada Fénix a nejasný vztah mezi Mayi a Olméky.

Ve starších populárně vědekých knihách se uvádělo, že města tzv. Staré říše (klasického období) vznikala až kolem přelomu letopočtu. Mayská civilizace měla navazovat na Olméky, kteří v tomto chápání byli vynálezci téměř všeho, včetně mesoamerického písma a souvisejícího kalendáře. Teď to vypadá, že leccos je (mohlo být) jinak.
Tým, v jehož čele stáli Takeshi Inomata a Daniela Triadan z University of Arizona, v mexickém státe Tabasco poblíž hranic s Guatemalou odkryl a zdokumentoval pozůstatky obřího monumentu, uměle navršené vyvýšené plošiny, který naše představy o dějinách Maů podstatně mění. Půjde téměř jistě o jeden z nejvýznamnějších archeologických výsledků tohoto roku.
Monument v Aguada Fénix byl původně objeven pomocí laserového mapování LIDAR a letecké archeologie. Lidskému zraku skrývaly pozůstatky monumentu husté koruny stromů a objekty byly z větší části zarostlé; přitom okolí je dodnes ale normálně osídleno, není to žádná neprostupná džungle; nebýt laserového snímkování ze vzduchu, pozůstatků si ale prostě šlo těžko povšimnout.
Radiokarbonové datování (celkem 69 vzorků) ukázalo, že monument byl postaven někdy v letech 1000 – 800 př. n. l. Až dosud byl za nejstarší mayské město („ceremoniální centrum“) pokládán Ceibal (asi 950 př. n. l.), Aguada Fénix ho ovšem podstatně předčí, je vyšší/větší, a to i než pozdější mayské paláce, pyramidy i jiné chrámy. Mayská civilizace tedy v této části tzv. předklasického období teprve zvolna nevznikala z malých vesnic. Rozměry a náročnost práce na monumentu ukazují, že musel být dílem mnoha lidí. Kromě hlavní stavby (vyvýšené plošiny, viz obrázek) dlouhé asi 1400 metrů a vysoké mezi 10 a 15 metry, se v jejím okolí nacházejí i menší podobné objekty a dále i hráze a nádrže na vodu.
Zajímavé je, že monument připomíná olmécké památky z dnešního mexického státu Veracruz. Olmékové první města (San Lorenzo) stavěli asi kolem r. 1500 př. n. l., nicméně obě civilizace se od sebe tehdy poněkud lišily. V Aguada Fénix se objevilo méně obřích soch (viz olmécké kamenné hlavy) a masivních objektů typu trůnů a oltářů. Takeshi Inomata to interpretuje tak, že tyto symboly byly spojeny s mocnými vládci a elitami, jejich absence tedy naznačuje, že společnost Mayů mohla být proti té olmécké méně hierarchická.
Aguada Fénix spadá někam mezi úpadek olméckého San Lorenza a vzestup nového olméckého centra La Venta, mohlo jít tedy i o přímé přesuny mocenských center celé této oblasti.

Letecký pohled na Aguada Fénix

Monumental architecture at Aguada Fénix and the rise of Maya civilization, Nature (2020). DOI: 10.1038/s41586-020-2343-4 , www.nature.com/articles/s41586-020-2343-4
Zdroj. University of Arizona, HeritageDaily a další

Poznámky PH:
Dočkáme se snad podrobnějších informací, takže pouze předběžné poznámky.
Písemné památky objeveny asi nebyly, to by se zmínilo. I olmécké písmo je spíše mladší, nejstarší památka je právě z doby asi 900 př. n. l. (tzv. Cascajal Block, kde ale ani není jisté, zda vůbec jde o písmo), ovšem spolehlivě je existence písemného systému doložena až z doby cca 300 př. n. l., z té doby už i též u Mayů.
Co stopy po lidských obětech (i v tom by se mohli Mayové a Olmékové lišit, v klasickém období, Staré říši, je Matové přinášeli málo; naopak ale společnost Staré říše byla velmi hierarchická)?
Šlo tedy o místo, kde se lidé scházeli k hromadným rituálům, „chrám“? Máme nějakou představu, zda se zde uctívala třeba mayská božstva známá z pozdějšího období?
Nebo šlo i o něco na způsob města, s trvalým osídlením, se stopami domů, dílen, trhů…? (A jak je tomu v případě předklasického Seibalu? To snad bylo spíše/i obydlené místo…)
Olmékové budovali už i pyramidy, jak v Aguada Fénix?

Pestře zbarvení primáti nemají lepší barevné vidění

Savci oproti ptákům nebo třeba organismům obývajících korálové útesy disponují mnohem méně barevnými ozdobami. Vypadá …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close