(c) Graphicstock

Na FJFI ČVUT mají třetí reaktor

Školní reaktor VR-1 je již více než 27 let pilířem jaderného vzdělávání v ČR a na Slovensku.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (dále jen FJFI ČVUT) se dlouhodobě drží mezi TOP 5 provozovateli výukových jaderných reaktorů ve světě a je držitelem ocenění Best Nuclear Training. Nejnovější fakultní aktivitou v oblasti jaderného vzdělávání je budovaní třetího jaderného experimentálního zařízení – malého výukového reaktoru VR-2. Tento reaktor doplní výukové a výzkumné kapacity reaktoru VR-1 a přinese další významný potenciál ve výchově klíčových jaderných odborníků pro českou jadernou energetiku. Palivo do reaktoru bylo dovezeno dnes ráno do Prahy a čeká jej vybalení a uložení v prostorách VR-1.

Srdcem a základem každého reaktoru je jaderné palivo. Kolegové z Aalto University, kteří dobře znají experimentální jadernou výuku na reaktoru VR-1, se rozhodli podpořit nově budovaný výukový reaktor VR-2 tím nejdůležitějším – jaderným palivem. Palivo získala FJFI ČVUT darem a podílela se jen na jeho transportu do Čech.

Dne 7. 6. v nočních hodinách dorazilo zmíněné palivo do areálu reaktoru VR-1 V Holešovičkách v Praze-Troji a ve 14:00 proběhne za přítomnosti předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dr. Drábové, prorektora pro vědu a výzkum na ČVUT prof. Škvora a děkana FJFI ČVUT prof. Jexe slavností otevření kontejnerů s palivem pro VR-2.

„FJFI ČVUT jako jedna z mála světových univerzit provozuje dva jaderné výukové reaktory – štěpný školní reaktor VR-1 a fúzní reaktor Golem. Oba tyto reaktory spolu s dalšími neutronickými, radiochemickými a dozimetrickými laboratořemi tvoří základ experimentální výuky jaderných oborů. Jsme rád, že budeme mít možnost nabídnout studentům rozšíření experimentálních zařízení“ uvádí děkan fakulty prof. Jex.

Přepokládané uvedení výukového reaktoru VR-2 do provozu je v letech 2021-2022. Za tři až čtyři roky bude mít FJFI ČVUT již tři výukové jaderné reaktory a České vysoké učení technické v Praze se stane první univerzitou na světě, která bude provozovat tři reaktory. Všechny tyto tři reaktory se svým zaměřením na experimentální jadernou a reaktorovou fyziku budou i nadále tvořit pilíř jaderného vzdělávání v České republice.

V rámci dlouhodobé spolupráce na vzdělávání zapůjčila Skupina ČEZ kontejnery na přepravu paliva z Finska do Čech. Samotný transport paliva byl možný i díky finanční podpoře projektu „Posílení a rozvoj výzkumu na ČVUT v Praze s využitím výzkumné infrastruktury VR-1- Školní reaktor pro výzkumnou činnost“ (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001790) z Výzvy č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP.

Každý provozovaný jaderný reaktor musí být bezpečným reaktorem, a také provoz reaktoru se musí řídit předpisy zaručující jeho bezpečný provoz. Proto je nedílnou součástí jaderného vzdělávání na FJFI ČVUT mimořádný důraz na bezpečnost a zabezpečení jaderných reaktorů. „Přestože z pohledu zákona budeme budovat jaderné zařízení – jaderný reaktor, bude se jednat o jaderné zařízení s vysokou vnitřní bezpečnostní, jelikož se řadí do kategorie podkritických souborů. Podkritický reaktor se vždy sám o sobě zastaví, protože nemá dostatek paliva na udržení štěpné reakce. Štěpná řetězová reakce se v tomto typu reaktoru udržuje tím, že do reaktoru se přidávají neutrony z externích zdrojů, např. z radionuklidových zdrojů nebo z neutronových generátorů. My budeme používat několik typů neutronových zdrojů – AmBe, Cf, D-D generátor, D-T generátor,“ vysvětluje doc. Ľubomír Sklenka, vedoucí projektu.

Školní reaktor VR-1 je již více než 27 let pilířem jaderného vzdělávání v České republice a na Slovensku. V průběhu let se kolem reaktoru vybudovala velmi široká a silná skupinu akademických uživatelů z celého světa i proto, že výuka na reaktoru VR-1 patří do nejužší světové špičky i ve srovnání s nejlepšími americkými univerzitami. I proto na reaktor pravidelně přijíždí američtí studenti z University of Tennessee (více o stáži zde) a z Middlebury Institute of International Studies at Monterey, California, studenti z britské Defence academy a před sdružení NTEC i studenti z dalších 3-4 britských univerzit. Na reaktor VR-1 také pravidelně absolvují výuku studenti ze Slovenska a Německa. Školní reaktor krom toho pak navštěvují studenti z celého světa ještě v rámci jednorázových stáží a výukových pobytů. Aktuálně v semestru jede VR-1 na 90-95% své výukové kapacity (někdy i na 100%) a zájem o výuku u nás se stále zvyšuje. I proto se odborníci z FJFI ČVUT rozhodli pro výstavbu nového jaderného reaktoru VR-2.

České vysoké učení technické v Praze, zejména Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, se dlouhodobě a systematicky věnuje výchově odborníků pro českou a slovenskou jadernou energetiku. Již od svého založení v roce 1955 plní základní úkol pro mírový rozvoj jaderné energie v Československu, resp. České republice – vychovávat jaderné odborníky. Odborníky, kteří na jedné straně mají dostatečně hluboké matematicko-fyzikálně-chemické základy pro pochopení složitých fyzikálních procesů probíhající v jaderných reaktorech, a na druhou stranu inženýrů, kteří rozumí složitým technologickým procesům probíhajícím v jaderných elektrárnách.

Nový experimentální soubor umožní České republice a zvláště FJFI ČVUT nabízet nejmodernější, rozsáhlé a komplexní praktické vzdělávání ve fyzice jaderných reaktorů, které je jinak možno nalézt jenom v nejrozvinutějších státech budujících jako jeden ze svých energetických pilířů jadernou energetiku.

tisková zpráva FJFI ČVUT

Přídavek hmyzu může zlepšit výživovou hodnotu masných výrobků

Do měkkého salámu a klobás zakomponovali také práček z cvrčků. O hmyzu se mluví jako …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close