Asteroid Bennu, Credits: NASA/Goddard/University of Arizona

Slunce vyvolává rychlou erozi asteroidů

Vědci z NASA zjistili, že změna povrchu asteroidů probíhá mnohem rychleji než na Zemi. Analýza skalních zlomů na asteroidu Bennu ze snímků s vysokým rozlišením pořízených sondou OSIRIS-REx ukázala, že sluneční žár rozláme horniny na Bennu za pouhých 10 000 až 100 000 let, tedy z geologického hlediska velmi rychle. Tyto informace pomohou vědcům odhadnout, za jak dlouho se balvany na asteroidech, jako je Bennu, rozpadnou na menší částice, které mohou být vyvrženy do vesmíru nebo zůstat na povrchu asteroidu. Autoři výzkumu uváděli, že předtím předpokládali, že kompletní změna povrchu („regenerace“) asteroidu bude probíhat v měřítkách milionů let.
Hlavní příčinou rychlých změn povrchu asteroidů je prudké kolísání teploty. Výsledkem je vnitřní napětí, které horniny láme a rozbíjí. Slunce na Bennu vychází každých 4,3 hodiny, příslušné cykly se tedy opakují často a rychle. Na rovníku asteroidu mohou denní maxima dosahovat téměř 130 °C) a noční minima klesají k –20 °C. (Poznámka: to vypadá skoro jako chyba, neměla by teplota být mnohem nižší? Jinde se uvádí, že teplota povrchu obecně kolísá mezi –73 °C a 77 °C.)
Na snímcích sondy OSIRIS-REx vědci již zaznamenali trhliny v horninách. Zdálo se, že tyto trhliny směřují stejným směrem, což naznačovalo, že jejich příčinou mohou být teplotní šoky mezi dnem a nocí. Autoři nové studie ručně změřili délku a úhly více než 1 500 různě dlouhých zlomů na snímcích OSIRIS-REx. Potvrdilo se, že zlomy se převážně nacházejí ve směru severozápad-jihovýchod, z čehož plyne, že většinu z nich působilo Slunce, které se tak ukazuje jako hlavní síla měnící krajinu na Bennu.
„Kdyby sesuvy půdy nebo nárazy posouvaly balvany rychleji, než tyto balvany praskají, zlomy by směřovaly náhodnými směry,“ uvedl hlavní autor studie Marco Delbo z Université Côte d’Azur.

Marco Delbo et al, Alignment of fractures on Bennu’s boulders indicative of rapid asteroid surface evolution, Nature Geoscience (2022). DOI: 10.1038/s41561-022-00940-3
Zdroj: NASA Goddard Space Flight Center

Sb20Au12K: Kuriózní klecová molekula z kovů

Chemikové z tří čínských univerzit a Universidad San Sebastián v Chile poprvé připravili molekulu podobnou …

One comment

 1. Stanislav Florian

  Benu, povrchová teplota ještě jiná :
  https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/101955_Bennu?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
  „Povrchová teplota min střední max
  Kelvin [6] 236 259 279
  °C -37 °C -14°C + 6°C
  Velká poloosa 1,3 au, oběžná doba 1.2 roku. Teplota záleží i na albedu, Benu obíhá dále od Slunce, než Měsíc, ten má
  Povrchová teplota Měsíce– minimální – ..průměrná – ……..maximální
  33 K (−240 °C) 250 K (−23 °C) 396 K (123 °C)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close