Mravenci, autor obrázku: United States Department of Agriculture. licence: volné dílo

Termiti jsou klíčoví, draví mravenci ovlivňují termity

Draví mravenci jsou patrně schopni významně regulovat populace termitů a tím pádem i ovlivnit rozklad rostlinné organické hmoty. V článku se vědci zaměřují na zkoumání tohoto vztahu v širším kontextu ekologického obrazu. Jaká je tedy vlastně role tohoto vztahu v ekosystému? Může například vymizení jednoho druhu ovlivnit celý ekosystém?

Článek v Biological Reviews vyzdvihuje význam mravenců a termitů pro ekosystémové procesy a shrnuje dostupnou literaturu popisující vzájemné vztahy mezi těmito dvěma skupinami hmyzu. Ačkoli způsoby jak spolu mravenci a termiti interagují, jsou více a více studovány, dodnes nemáme žádnou ucelenou syntézu těchto studií. V této práci vědci shrní všechnu dostupnou literaturu. Tím se vytváří prostor pro ucelenější pohled na celkový ekosystém a možnost předpovídat důsledky jeho ovlivnění.

Termiti jsou významnou součástí procesu rozkladu půdní organické hmoty, rozkladu dřeva a navracení živin do oběhu. Predace mravenců reguluje počet termitů a tím pádem i celý proces rozkladu rostlinné organické hmoty. Ačkoli některé druhy mravenců jsou specializovaní predátoři termitů, existuje pravděpodobně široká řada oportunistických druhů lovících termity. Vliv mravenců na ekosystémové procesy skrze predaci termitů se tedy liší druh od druhu. Nejslibnější by tedy byl výzkum, který by odhalil skutečný vliv predace mravenců na termitech na širší ekologické procesy, který by vyčíslil efektivitu jednotlivých mravenčích druhů a mravenčích společenstev regulovat populace termitů v různých biomech.

Vědci tedy navrhují, aby takovýto výzkum zkombinoval různé metody, jako je DNA barcoding obsahu mravenčích střev, spolu s pozorováními v terénu a s pokusy, kde jsou mravenci odstraněni z prostředí. Takovýto kombinovaný přístup je nutný k zjištění, jak tato interakce ovlivňuje celé ekosystémy.

Tuma, J., Eggleton, P. & Fayle, T.M. (2020) Ant-termite interactions: an important but under-explored ecological linkage. Biological Reviews 95(10): 555-572.
DOI: 10.1111/brv.12577

tisková zpráva Biologického centra AV ČR

Slabší kometa Olbers na večerní obloze

Na letní večerní obloze nízko nad severozápadním obzorem můžeme v následujících měsících vyhlížet periodickou kometu …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close