Transkraniální magnetická stimulace může pomoci od farmakorezistentní bolesti

Klíčové je správné umístění stimulační cívky a nastavení amplitudy budícího proudového impulzu.

Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI), konkrétně její vědci doc. David Vrba, Ing. Lukáš Malena a prof. Jan Vrba z výzkumného týmu Bio-elektromagnetizmus, spolupracovali s lékaři ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na ověření přesnosti zacílení transkraniální magnetické stimulace (neinvazivní stimulace pomocí magnetických pulsů, které indukují elektrické proudy v konkrétní části mozku) u pacientů trpících orofaciální bolestí (v oblasti obličeje a dutiny ústní). Výsledky jejich studie napomohou zefektivnit léčebný proces u těchto pacientů.

Výsledky této spolupráce jsou publikovány v prestižním časopise IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering (dle databáze Scopus zaujímá tento časopis v oboru Medicine Rehabilitation 1. místo ze 118) v článku s názvem Numerical Analysis of Transcranial Magnetic Stimulation Application in Patients with Orofacial Pain.
Celý článek na https://ieeexplore.ieee.org/document/9727114.

Doc. David Vrba z FBMI upřesňuje: „Cílem studie bylo pomocí numerických výpočtů ověřit vhodnou pozici a orientaci stimulační cívky a nastavení stimulačního protokolu. Na základě segmentace bylo možné ze snímků z magnetické rezonance vytvořit detailní 3D model hlavy každého pacienta. Díky využití funkční magnetické rezonance byla u každého pacienta nalezena oblast v šedé kůře mozkové, která je odpovědná za vnímání orofaciální bolesti. Přesnost terapie byla poté vyhodnocena pomocí rozložení intenzity elektrického pole v oblasti vnímání orofaciální bolesti.“

Z publikovaných výsledků, které byly korelovány s výsledky terapie, je zřejmé, že při správném zacílení je přístroj schopný dostatečně stimulovat oblast orofaciální bolesti. Při tomto druhu terapie je klíčové správné umístění stimulační cívky a nastavení amplitudy budícího proudového impulzu. Studie přináší ucelené informace o vlivu zmíněných parametrů, díky čemuž mohou lékaři obsluhující stimulační zařízení zvýšit efektivitu léčebného procesu.

Tým Bio-elektromagnetizmu FBMI se specializuje na numerické modelování interakce elektromagnetického pole s biologickými tkáněmi a příslušnými aplikacemi v medicíně. Numerické modelování lze využít např. pro plánování léčby, kdy je možné předem určit optimální parametry léčby zajišťující její maximální efektivitu. Tento postup je možné provést i retrospektivně, a tím ověřit správné nastavení terapie. Aktuálním trendem v této oblasti je využití anatomicky přesných modelů pacientů v kombinaci s konkrétními terapeutickými nebo diagnostickými přístroji. Tým Bio-elektromagnetizmu se zabývá především radiofrekvenčními a mikrovlnnými aplikacemi, jako jsou např. RF ablace, mikrovlnná hypertermie a mikrovlnné zobrazování, dále pak elektrickou a magnetickou stimulací a elektroporací.

tisková zpráva Českého vysokého učení technického v Praze

Vědci z ÚOCHB rozvíjejí možnosti využití RNA v genové medicíně

Buňka má několik možností, jak regulovat translaci (překlad) genů. Jedním ze způsobů je umlčet gen …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close