Foto: © makaule / Dollar Photo Club

V Česku vznikne národní centrum pro polovodiče a čipy

Už příští rok by v Česku mělo vzniknout Národní kompetenční centrum pro polovodiče, které bude podporovat cíle „Chips for Europe“, prvního pilíře evropského zákona o čipech (ChipsAct). Centrum zapojí ČR do vznikající evropské sítě kompetenčních center. V souladu s návrhem Národní polovodičové strategie připravuje konsorcium univerzit, podniků, polovodičového clusteru a inovační agentury české Národní kompetenční centrum pro polovodiče.

V rámci evropského zákona o čipech (EU Chips Act) je v Evropě budována síť národních polovodičových center. České polovodičové kompetenční centrum bude její součástí. Centrum vzniká v souladu s Národní polovodičovou strategií, která se připravuje v gesci ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem vlády a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Na společném postupu při přípravě národního polovodičového centra se podpisem smlouvy ve středu 19. června dohodlo šest subjektů: dvě největší české technické univerzity – Vysoké učení technické v Brně a České vysoké učení technické v Praze, jejichž rolí bude především zajišťovat vzdělávání v oblasti polovodičů a navrhování čipů za účelem zásadního posílení kapacit lidských zdrojů pro polovodičový průmysl v ČR. Dále největší český výrobce polovodičů – společnost ON SEMICONDUCTOR CR, společnost Codasip, přední světový tvůrce polovodičových návrhových aplikací, Czech National Semiconductor Cluster jako sdružení hi-tech podniků, vysokých škol, výzkumných center a jiných subjektů, které jsou součástí českého polovodičového hodnotového řetězce, a inovační agentura JIC, která podporuje rozvoj start-upů a inovativních firem včetně těch z oblasti polovodičů.

Česká republika významně přispěla k legislativě evropského zákona o čipech (EU Chips Act), jejímž cílem je zdvojnásobit podíl EU na světovém trhu s polovodiči na 20 % do roku 2030. Dohoda má tři pilíře, z nichž první pilíř „Chips for Europe“ má posílit pozici EU v segmentu návrhu čipů a IP (tzv. „fabless“), který reprezentuje třetinu hodnoty celého polovodičového řetězce s meziročním růstem na úrovni 35 %.

Operačními cíli prvního pilíře jsou vytvoření společné návrhové platformy, pokročilých pilotních linek a sítě kompetenčních center v celé EU, jakož i zřízení fondu pro čipy s cílem usnadnit přístup k financování pro začínající podniky, zejména pro střední a malé firmy. Operační cíle eliminují aktuální bariéry pro větší zapojení evropských subjektů do návrhu čipů a IP, včetně ceny za licence vývojových nástrojů, dostupnosti financování, realizace vzorků, prototypů i hromadné výroby čipů.

Kompetence konsorcia pro návrh čipů s dostupnými komplexními nástroji pro použití počítačových programů a specializovaného počítačového hardwaru k navrhování, simulaci, ověřování, výrobě a testování elektronických systémů EDA (Electronic Design Automation) jako klíčovou komponentou funkce center přinesou funkční rozhraní pro uživatele návrhové platformy a pilotních linek a budou konzultačním a vzdělávacím centrem „Chips for Europe“ a fondu pro čipy.

„Polovodiče a čipy jsou nikoli budoucností, ale již velmi aktuální přítomností nezbytných technologií. ČVUT rozvíjí své aktivity na tomto poli jak v mezinárodním měřítku, tak v tom českém, čehož je právě uzavřená smlouva dokladem. Při vývoji a výrobě takto zásadních komponent nesmějí naši odborníci chybět,“ sdělil rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

„Nedávná světová krize dovedla Evropu na křižovatku. Evropa si uvědomila, že potřebujeme posílit naši technologickou soběstačnost a nezávislost v kritických zdrojích a technologiích. A polovodiče a čipy jsou v dnešním světě strategickou a naprosto nepostradatelnou komoditou,“ uvedl rektor VUT Ladislav Janíček.

Proto Evropská unie v roce 2022 schválila již zmíněný zákon o čipech (EU Chips Act), jenž ji má nasměrovat k pozici klíčového světového hráče v tomto odvětví, a vyhradila si na to více než 43 miliard eur. „Česko má v tomto odvětví skvělé předpoklady být významným evropským partnerem. Kvalitní výzkum a přítomnost světových lídrů v oblasti polovodičů, k nimž patří společnosti ON SEMICONDUCTOR či Codasip a další, jí k tomu dávají nejlepší předpoklady,“ doplnil prorektor ČVUT Radek Holý.

„Kromě toho je Česká republika světovým centrem v oblasti elektronové mikroskopie a také významným hráčem třeba v oblasti automobilového průmyslu, které mají ve vývojovém i výrobním procesu čipů a jejich aplikacích naprosto nezastupitelnou roli,“ dodal rektor VUT Ladislav Janíček.

„Centrum je dalším prvkem v posilování pozice ČR v polovodičích, o kterou klastr dlouhodobě usiluje jako spoluiniciátor české národní polovodičové strategie. Jako člen Silicon Europe Alliance klastr integruje ČR do sítě kompetenčních center a clusterů v EU a dalších komponent Chips for Europe díky kompetencím všech svých stávajících i budoucích členů, kteří tvoří polovodičový hodnotový řetězec ČR,“ uvedl Stanislav Černý, prezident Národního polovodičového clusteru.

Kompetenční centrum bude poskytovat kvalifikované služby dle požadavků Chips for Europe v oblasti návrhu čipů, zejména pro začínající a malé firmy. „Naprosto zásadně potřebujeme posílit technologickou suverenitu Evropy, snížit závislost na dovozech a vytvořit silný ekosystém. Takový, ve kterém budou růst globálně úspěšné inovativní firmy. A na JICu najdou takové firmy expertní podporu, která jim ulehčí cestu na globální trh,” upřesnil Petr Chládek, ředitel inovační agentury JIC.

„Sdílení evropského IP a nástrojů pro návrh čipů je revolučním krokem, ve kterém má ČR zásadní možnost posílit svou pozici, nejen v rámci EU, kapitalizací svého intelektuálního potenciálu. Nicméně je zapotřebí v rámci Národní strategie pro polovodiče vytvořit podmínky pro zásadní stimulaci polovodičového vzdělávání a podporu inovativního fabless segmentu,“ doplnil prezident Národního polovodičového clusteru Stanislav Černý.

Přípravu projektu národního kompetenčního polovodičového centra těchto šest partnerů zahájilo s podporou Jihomoravského kraje už v minulém roce. Potřeby polovodičového průmyslu a role centra pomáhají profilovat průmysloví partneři projektu, společnosti ON SEMICONDUCTOR CR a Codasip. „Považujeme za zásadní, aby centrum bylo skutečně přínosné pro polovodičový ekosystém v ČR, a proto se ujímáme role klíčového průmyslového partnera, který je připraven podpořit výzkum, vývoj a vzdělávání, včetně příležitostí pro střední a malé firmy,“ uvedl Michal Lorenc, vedoucí projektů výzkumu a vývoje společnosti onsemi.

„Rovněž se snažíme do projektu zprostředkovat zkušenosti z našeho zahraničního zapojení v polovodičových dodavatelských řetězcích, kdy existující průmyslové vazby, které výrazně přispějí k akceleraci integrace centra do existujícího evropského polovodičového ekosystému,“ doplnil Karel Masařík, prezident společnosti Codasip.

Společná smlouva, která upravuje role, vzájemné vztahy a odpovědnost jednotlivých partnerů, je zavazuje k oficiálnímu podání tohoto projektu v národní výzvě. Pokud konsorcium uspěje, bude se ucházet o další zdroje z evropské výzvy. Finální návrh projektu by mělo podat během září roku 2024. Přípravu Národního polovodičového centra kompetence koordinuje Vysoké učení technické v Brně.

tisková zpráva ČVUT v Praze

Kontaminace prostředí těžkými kovy ovlivňuje barvu ptačích vajec

intenzita modrého zbarvení vajec je ve znečištěném prostředí opravdu nižší, nicméně intenzita krmení mláďat samci …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close