(c) Graphicstock

Warfarin může sloužit i k terapii zabijáckých rakovin

Warfarin, lék běžně používaný pro ředění krve, může působit i proti rakovině. Nová studie provedená na lidských buňkách a na myších vedla k závěru, že warfarin brání nádorům zasahovat do mechanismu buněčné smrti (apoptózy), který buňky spouštějí, když zjistí mutace nebo jiné abnormality. Úspěšné nádory musejí dokázat apoptózu vypnout, to je jeden z důležitých mechanismů, jimiž se organismy proti rakovině chrání. Hlavním autorem studie byl Wei Gu z Kolumbijské univerzity.

Warfarin (coumadin) je pochopitelně jako léčivo již dávno schválen; postupně se stal základním lékem pro prevenci vzniku krevních sraženin, které mohou způsobit mrtvici, srdeční infarkt nebo plicní embolii, takže jeho nasazení i v rámci onkologie by mohlo být mnohem rychlejší než v případě nějaké nově popsané látky.
Původním cílem práce bylo analyzovat mechanismy jedné z variant buněčné sebevraždy, nedávno objevené ferroptózy. Jedná se vlastně o spuštění procesu pomocí látek obsahujících železo (viz název). Léky, které vyvolávají ferroptózu, mohou být užitečné zejména u rakoviny, kterou jinak léčit efektivně neumíme.
Výzkumníci provedli na buňkách lidského melanomu testy, jejichž cílem bylo identifikovat geny přispívající k ferroptóze. Podle očekávání bylo při screeningu identifikováno několik již dříve známých genů pro ferroptózu, ale jeden nový gen vynikl: VKORC1L1 (respektive tedy přesněji: gen pro protein VKORC1L1).
V laboratorních pokusech vědci dále zjistili, že VKORC1L1 je silným inhibitorem ferroptózy a ztráta VKORC1L1 senzibilizuje buňky k ferroptotické buněčné smrti. Analýza údajů o lidských nádorových onemocněních pak ukázala, že hladina VKORC1L1 má také klinické důsledky: Pacienti s nízkou hladinou aktivity VKORC1L1 žili oproti těm s vyšší hladinou obecně déle.
Warfarin je také známým inhibitorem VKORC1L1, proto vědci začali zkoumat i jeho potenciál jako léku proti rakovině. Zjistili, že warfarin snížením aktivity VKORC1L1 činí buňky lidského karcinomu slinivky břišní (dnes jedna z nejsmrtelnějších rakovin) náchylnými k ferroptóze a silně potlačuje růst nádoru na myším modelu tohoto karcinomu. Údaje z dalších studií rovněž podporují myšlenku, že warfarin má potenciál proti rakovině. Warfarin a další antikoagulancia se běžně podávají pacientům s rakovinou, u nichž je zvýšené riziko vzniku krevních sraženin. Nedávno si pak vědci všimli, že pacienti s rakovinou slinivky břišní, žaludku a tlustého střeva, kteří dostávali warfarin, přežívali výrazně déle než ti, kteří užívali jiná antikoagulancia.
To, že warfarin se už používá i přímo u pacientů s rakovinou, by mohlo dále urychlit jeho schvalování, a to i u jiných typů nádorů. Dále studie zjistila, že fungování genu VKORC1L1 souvisí i se známým genem p53 (tedy zase přesněji: genem pro protein p53), který je nádorovým supresorem a v případě více než poloviny rakovin muselo dojít k jeho mutaci.

Xin Yang et al, Regulation of VKORC1L1 is critical for p53-mediated tumor suppression through vitamin K metabolism, Cell Metabolism (2023). DOI: 10.1016/j.cmet.2023.06.014
Zdroj: Columbia University Irving Medical Center / MedicalXpress.com, přeloženo/zkráceno

Viz také: Jediná odrodilá buňka: Jak vzniká rakovina

Týden na ITBiz: Vysokoteplotní supravodivá dioda

Apple bude brzy vyrábět čipy M4. Legislativní rada vlády vrátila NÚKIB zákon o kybernetické bezpečnosti. …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close