Candátí hnízda Lipno (Foto: BC AV ČR)

Candáti na Lipně překvapili odborníky, třeli se opakovaně

Sledování rozmnožování candátů na největším českém přehradním jezeře Lipno přineslo překvapivé poznatky. Vědci z Biologického centra Akademie věd ČR (BC AV ČR) společně s jihočeskými rybáři z Českého rybářského svazu (ČRS), kteří pro candáty rozmístili v nádrži celkem 61 umělých hnízd, pozorovali zajímavý jev. Candáti se třeli opakovaně. Tato pozorování nabourávají tradiční představu o rozmnožování těchto dravců.
Vědci s rybáři sledovali výtěr candáta a líhnutí jiker na Lipně během dubna a května. Jaro mělo poměrně netypický teplotní průběh: v prvním období panovalo teplé počasí a vysoké teploty přes 15 stupňů Celsia. Tohoto období využili zejména candáti v zátoce Hadí luka, která je zároveň chráněnou rybí oblastí ČRS. Postupně candáti obsadili 14 z 15 instalovaných hnízd. Po 17. dubnu došlo k prudkému ochlazení, které „zmrazilo“ tření na celé nádrži. Další vytřená hnízda našli odborníci až 1. května, po zlepšení počasí na konci dubna.
Většina snůšek jiker v zátoce Hadí luka přečkala v pořádku chladné období a vylíhla se v první dekádě května. „Velmi zajímavým jevem byla skutečnost, že na již natřená hnízda přibývaly během inkubace nové jikry a některá hnízda byla dokonce nově osazena čerstvými jikrami poté, co se předchozí várka jiker úspěšně vylíhla. Tato pozorování nabourávají tradiční představu, že se na hnízdě vytírá jeden pár candátů a po výtěru samec pouze hlídá snůšku,“ říká vedoucí výzkumného projektu Jan Kubečka z Hydrobiologického ústavu BC AV ČR. Ke tření candáta tedy zjevně dochází opakovaně. „Zjištění dobře koresponduje s naším dřívějším objevem několika velikostních skupin, kohort, plůdku candáta. Ukazuje se, že různé roky mají různou úspěšnost různě starého plůdku candáta, v některých letech převažují „trpasličí“ kohorty z pozdních výtěrů, v jiných letech naopak dominuje plůdek z jarního výtěru,“ vysvětluje Jan Kubečka.
Z dosavadních údajů je patrné, že nejlépe se rozmnožují candáti v Hadí zátoce. Z ostatních 46 umělých hnízd, rozmístěných v nádrži, samci obsadili jen 5 kusů.
Osud letošního plůdku candáta budou vědci pozorovat i dále. V polovině června budou sledovat všechny vylíhnuté larvy a plůdek jako takzvaný ichthyoplankton. Skutečnou sílu nastupujícího ročníku a podíly jednotlivých velikostních kohort plůdku se pak dozvědí během průzkumu pelagického plůdkového společenstva koncem srpna.
Candát obecný patří k nejvyhledávanějším dravcům z hlediska sportovního rybolovu a v lipenské nádrži byl velmi početný ještě v posledních dvou dekádách 20. století. Od roku 2005 jeho množství v nádrži významně pokleslo. Rybáři s pomocí hydrobiologů proto pravidelně sledují rybí společenstvo Lipna s cílem zjistit příčiny úbytku candáta a zavést opatření k zajištění stability jeho populace.

tisková zpráva Biologického centra AV ČR

Umělá inteligence pomůže spolehlivěji odhalit zubní kazy

Na rozdíl od jiných medicínských oborů si zubní lékaři většinu rentgenových snímků zhotovují i interpretují …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close