Krychle (kvádry blížící se krychlím) na obrázku jsou fraktální tělesa s různými rozměry. Největší žluté těleso má dimenzi 2,5, zatímco nejmenší modré je trojrozměrné („normálně plná“ krychle). Zmenšení fraktálního rozměru odpovídá zvětšení podílu prázdných prostor v tělesech. V provedené studii jsou prázdné prostory vyplněny speciálním voskem, který sám nemá hrát žádnou roli ve fyzikálních vlastnostech, pouze prostřednictvím toho, že určuje dimenzi. Kredit: Toshio Naito, Ehime University

Fraktální dimenze má určovat fyzikální vlastnosti látky

I když fraktální (neceločíselná) dimenze je matematická abstrakce, nikoliv fyzikální vlastnost, příslušná „zrnitost/členitost“ má s fyzikálními vlastnostmi souviset, a to univerzálně. Navíc se tím nemyslí (jen) trivialita typu, že materiály se stejným objemem mohou mít různě velký povrch a chovají se podle toho. Například nanočástice vykazují často zcela odlišné vlastnosti než stejné materiály s částicemi o velkém objemu.
Vědci z japonské Ehime University uvádějí, že objevili metodu řízení fraktálních rozměrů jakéhokoli pevného vzorku, která umožňuje systematické a podrobné zkoumání různých fyzikálních vlastností vzorků s různými rozměry. Výsledkem výzkumu je tvrzení, že mezi fyzikálními vlastnostmi (vodivost, magnetismus…) a fraktální dimenzí existují univerzálně platné vztahy. Dokonce by se to prý dalo označit za dosud neznámé přírodní zákony, respektive základní principy.
Výzkumníci připravili (poznámka: jak konkrétně, to průvodní tisková zpráva nepopisuje) sadu práškových vzorků ze stejného materiálu, ale s různými fraktálními rozměry, které odpovídaly různému směsnému poměru mezi příslušnou látkou a voskem. Pomocí těchto vzorků pak autoři studie podrobně zkoumali strukturu a fyzikální vlastnosti příslušných vzorků. Do výzkumu přitom zahrnuli různé materiály (materiály s různými vlastnostmi).

Toshio Naito et al, The universal relationship between sample dimensions and cooperative phenomena: effects of fractal dimension on the electronic properties of high-TC cuprate observed using electron spin resonance, Physical Chemistry Chemical Physics (2021). DOI: 10.1039/D1CP04709D
Zdroj: Ehime University / Phys.org

Poznámka PH: Jenže podstatou fraktálů je zrnitost do nekonečna, což je fyzikálně i výrobně nemožné, takže ty hodnoty dimenzí patří stejně do uvozovek…?

Vědci vysvětlili vlastnosti Supergalaktické roviny

Astrofyzici tvrdí, že našli odpověď na otázku, proč spirální galaxie, jako je Mléčná dráha, z …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close