Kostra z Neplujevské mohyly. Credit: Svetlana Sharapova

Genetická analýza odhalila podobu rodin lidí z doby bronzové

Neplujevská mohyla (Nepluyevsky burial mound) stará asi 3 800 let byla archeology objevena a prozkoumána před několika lety. Nachází se na geografické hranici mezi Evropou a Asií, vlastně už v Asii, na sever od Aralského jezera těsně za jižním Uralem. V euroasijsých stepích se tyto mohyly/hrobové jámy často označují jako kurgany (kurhany). Pomocí statistické genomiky se nyní podařilo rozluštit příbuzenské vztahy existující mezi lidmi pohřbenými v mohyle.
Tiskovou zprávu k tomu vydala Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Mohuč), na projektu se ale podílela i řada dalších institucí.
Výsledek studie: zkoumaná mohyla byl hrobem šesti bratrů, jejich manželek, dětí a vnuků. Pravděpodobně nejstarší bratr měl osm dětí se dvěma manželkami, z nichž jedna pocházela z asijských stepních oblastí na vzdálenějším východě. Ostatní bratři pravděpodobně žili monogamně a měli mnohem menší počet dětí. I v této společnosti měl tedy prvorozený bratr zřejmě (automaticky?) vyšší postavení, a tím i větší šance na reprodukci.
Z dat dále vyplývá, že většina žen pohřbených v kurganu pocházely odjinud a sestry pohřbených bratrů zase svůj domov opustily, jejich pozůstatky mezi pohřbenými těly chybí (tedy „opustily domov“, možná spíš „původní rodinu“, přece jen jde o kočovníky). Patrilinearita/patrilokalita („sňatková“ mobilita žen) je jako model běžná, nebo obecněji, někdo musí původní společnost (rodinu, vesnici…) opouštět a někdo do ní přicházet, aby nedocházelo (resp. v menší míře docházelo) k příbuzenskému křížení.
Dále se ukázalo, že genetická rozmanitost místních žen byla vyšší než u mužů. Ženy, které se do rodiny provdaly, tedy pocházely z většího území a nebyly si navzájem příbuzné (nešlo tedy třeba o stabilně probíhající systém „výměn“ mezi dvěma sousedními skupinami).
Zdravotní situace zde pohřbené rodiny musela být velmi špatná. Průměrná délka života pohřbených žen byla jen 28 let, u mužů 36 let. V poslední generaci se kurgan náhle přestal používat a jako poslední byly pohřbíváni téměř výhradně kojenci a malé děti. Je možné, že obyvatele zdecimovaly nějaké nemoci a/nebo že poslední lidé oblast opustili s naději na lepší život jinde.
Jak dále uvádí zdroj, místní lidé ze v té době živili hlavně mléčnými a masnými produkty, znali už zpracování kovů (bronzu). Populace geneticky podobné neplujevské společnosti žily na většině území euroasijského stepního pásu. Je možné, že odpovídající genetický/společenský model (rodiny) byl tehdy rozšířený plošně, ale také to tak být nemusí.

Jens Blöcher et al, Descent, marriage, and residence practices of a 3,800-year-old pastoral community in Central Eurasia, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2303574120
Zdroj: Johannes Gutenberg-Universität Mainz / Phys.org

Poznámka PH: samotná slovo kurgan je původu turkického, ale jestli místní obyvatelé mluvili turkickým nebo indoevropským jazykem, to pochopitelně můžeme jen hádat.

Rovina oběhů planet je vůči rotaci hvězdy nakloněná běžně

Astronomové si dlouho lámali hlavu, proč mají všechny planety v naší Sluneční soustavě mírně nakloněné …

One comment

  1. Výsledky genetického výskumu sú už aj na Wikipédii s uvedením zdroja – PNAS:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Srubnaya_culture

    In a 2023 study, one sample from the site Nepluyevsky, belonging to Srubnaya-Alakul culture and located in Southern Urals, (c. 1877 to 1642 calBC), (2-sigma, 95.4%), featured Y-haplogroup R1a1a1b2a (R1a-Z94), and other not dated sample featured R1a1a1b2 (R1a-Z93)

    Mužské haploskupiny R1a-Z93 a R1a-Z94 sú iránske.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close