Pixabay License

Jak vznikla Vltava a proč Lužnice neteče do Černého moře

K nejdůležitějšímu, závěrečnému propojení několika řek, které vytvořily Vltavu, došlo v tom geologickém momentu, kdy „Malá Vltava“, tekoucí odněkud z rozhraní jižních a středních Čech směrem ku Praze, strhla na svou stranu řeku tekoucí opačným směrem někde od Tábora směrem k Českým Budějovicím.
Tím nejenom změnila směr jejího toku, ale také podchytila řeku přitékající k Budějovicím od jihu, od Šumavy.
Mnoho lidí si tento zdlouhavý proces neumí představit, ale přitom hned vedle Vltavy máme podobný případ, kdy k pirátství toku sice také došlo, ale jiným směrem. Hlavní důvody mohly být tektonické, ale také kapacitní. Pokud většina vody z rozsáhlého povodí odcházela Vltavou, menší toky už neměly potřebnou erozní sílu. Je to podobná situace jako u třetihorního předchůdce Sázavy a Labe. Na dvě velké řeky tekoucí paralelně vedle sebe prostě nezbylo dost vody.
Lužnice mohla být stejně dlouhá, velká a složitá řeka jako Vltava. Z české strany se proplétá zhruba ve směru horní Vltavy českými i rakouskými pohraničními horstvy, aby jako Lainsitz severně od Gmündu vstoupila opět na české území. Ještě pár kilometrů předtím u Vitorazi/Weitry v třetihorách jen tak tak unikla tomu, že by ji Světlá a Kampa strhly k Dunaji.
Odvážná říčka, jejíž vody mohly skončit v Černém moři, přesto zamířila přes Třeboňsko k Severnímu oceánu. Její severojižní trasa od Rakouska až k Soběslavi a Sezimovu Ústí je přibližně paralelní s hlavním směrem Vltavy, obě řeky však dělí nějakých 30 km. Vltava již teče v kaňonu, Lužnice se klikatí starší, rovinatou a kdysi mokřady plnou říční plání.
K náhlé změně jejího směru dojde na okraji Tábora nedaleko od hráze rybníka Jordán. Zatopené údolíčko Jordánu leží na rozhraní mělkého a zahloubeného údolí. Je syceno vodami Košínského potoka, jehož směr přímo navazuje na směr Lužnice. Jen mírně na východ leží rozsáhlé třetihorní štěrky u Chýnova. Hydrologická situace potoků a potůčků je zde špatně (jako ve všech plochých krajinách) přehledná, ale neunikne nám, že říčka Blanice posléze plynoucí blanickou brázdou do Sázavy a pravděpodobně ještě předtím kouřimskou sníženinou až do Labe, teče u Dolních Hrachovic jen několik set metrů od Ratibořského potoka, který ústí do Lužnice. Kdyby byla Blanice vodnatější a měla větší erozní sílu, strhla by Lužnici na sever. Blanici se to nepovedlo, ale „Malé Vltavě“ se podařilo podchytit jihočeský říční systém a převést jej na sever.

Lužnice pak u Tábora udělá zdánlivě málo logickou věc. Velkým obloukem se stočí k Bechyni, kde přibere Smutnou a vrátí se do Vltavy. Důvodem je pravděpodobně rychlé zahloubení vltavského údolí, které na svoji stranu nejprve strhlo menší okolní toky, ale jak eroze pokračovala dál proti proudu, tak i samotnou Lužnici, která v mladších třetihorách možná ústila do mělké aluviální pláně u Chýnova.
Nejlogičtější by však bylo, kdyby v nejstarších dobách, zhruba v době klineckého stadia „Malé Vltavy“, pramenila v okolí Chýnova, tekla do Vitorazi, mísila se s Vltavou a dalšími toky – jedním z nich by byla tehdy nezávislá Lainsitz, dnešní horní tok Lužnice – a třeba údolím Světlé a Kampy stekla do předchůdce Dunaje. Doklady však pro to z tohoto území nemáme. Pokud se ale podíváme dál na východ k Moravskému krasu, nalezneme dvě údolí ze starších třetihor – vranovický a nesvačilský příkop. Jedny z nejstarších jeskynních systémů Moravského krasu byly odvodňovány do jejich až 1,5 km hlubokých údolí, a to směrem k jihovýchodu, tedy k dnešnímu Dunaji. Zdá se, že směr odvodňování přibližně k jihu byl až do počátku miocénu základním říčním směrem celé jižní části českého masivu.
Co změnilo a otočilo toky řek? Byla to poslední velká fáze alpského vrásnění, která nejenom způsobila rozlámání horninového podkladu a vyzdvižení pohraničních horstev, ale také náklony megabloků. Motorem alpského vrásnění byl posun africké desky oproti Evropě. Afriku si můžeme představit jako velký buldozer, který se hrne proti Evropě. V místech kontaktu vytváří hromady trosek, jimiž jsou Alpy, ale o něco dál již jen láme, nadzvedává a naklání celé regiony. Náklon megabloku si můžete představit např. při pohledu od Liběchova na plošinu Džbán, mírně se zvedající od pražského letiště až po Kounov.

tento text je úryvkem z knihy
Václav Cílek, Tomáš Just, Zdeňka Sůvová a kolektiv
Kudy plyne Vltava, Co je řeka, jak vzniká, jak se proměňuje a kam spěje?
Dokořán 2023
O knize na stránkách vydavatele

obalka-knihy

Ptáci používají hned několika způsobů navigace

Nejen ptáci, ale i mnoho jiných migrujících živočichů prokazuje pozoruhodnou schopnost přesné navigace i úžasnou …

One comment

 1. Stanislav Florian

  Článek :
  přibere Smutnou a vrátí se do Vltavy
  asi
  přibere Smutnou a obrátí se do Vltavy

  Komentář:
  Spojeny tyto řeky byly, ale hodně dávno.
  Vltava kdysi tekla zhruba proti dnešní Lužici směrem do Dunaje.
  https://vltava.fsv.cvut.cz/reka.html
  „Voda Vltavy původně směřovala na jih, do Dunaje, ale vlivem horotvorných procesů v třetihorách před cca 6 miliony let v době tzv. podácké fáze alpinského vrásnění došlo k vyzdvižení dnešních jižních a jihovýchodních Čech a mimo jiné k otočení toku Vltavy k severu horotvorných procesů v třetihorách před cca šesti miliony let v době tzv. podácké fáze alpinského vrásnění došlo k vyzdvižení dnešních jižních a jihovýchodních Čech a mimo jiné k otočení toku Vltavy k severu.“
  Nejspíš:
  Tok dnešní Lužnice byl (před vyzvednutím Lišovských prahů) směrem do Dunaje a tudy tekla i původní Vltava. Dokladem jsou až 400 m vrstvy písků ( Klikov v blízkosti Suchdola nad Lužnicí).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close