Rypoš lysý Heterocephalus glaber, autor obrázku: Ltshears - Trisha M Shears, zdroj: Wikipedia, licence obrázku public domain

Kolonie rypošů má vlastní jazyk

Nebo možná lépe mluvit o dialektech? Každopádně rypoši takto poznají našince od cizinců.

Gary Lewin a Alison Barker z Max Delbrück Center for Molecular Medicine, Nigel Bennett a Daniel Hart z University of Pretoria v Jihoafrické republice a jejich kolegové provedli rozsáhlý výzkum fascinujících, i když ne zrovna fešných hlodavců rypošů lysých (mole rat). Rypoši jsou velmi komunikativní, hodně na sebe pískají, švitoří, cvrlikají, chrochtají – nebo jak chceme všechny ty zvuky nazývat.
V rypoší kolonii existuje rozsáhlá dělba práce, takže bude existovat dost informací, které se hodí předávat dále. Tak jako u lidí, i zde jazyk ovšem slouží nejen k dorozumění, ale i k vytváření identity a odlišení „našich“ a „cizích“.
Výzkumy ukázaly, že každá kolonie rypošů má vlastní pozdrav. Cizinci, kteří ho neznají, nejsou v kolonii vůbec vítáni – což souvisí i s tím, že rypoši obývají převážně suché oblasti, kde neustále zápasí s nedostatkem potravy. Naopak v rámci jedné kolonie spolupráce na pohled probíhá harmonicky, až to připomíná mraveniště (poznámka: a připomíná nejen tímhle – rypoši se v řadě aspektů opravdu blíží sociálně žijícímu hmyzu, ať už jde o kasty nebo dočasnou neplodnost „dělnic“).
V rámci výzkumu vědci zaznamenali 36 190 zvuků vydaných 166 jedinci v 7 koloniích – šlo o rypoše v zajetí v laboratořích v Berlíně a Pretorii. Každý zvuk byl s využitím algoritmů charakterizován pomocí 8 kritérií (výška, míra symetrie ve zvukovém spektrogramu…). Program na základě strojového učení dokázal velmi rychle od sebe rozlišit zvuky různých jedinců; to dokazuje, že každý rypoš má svůj vlastní hlas, i když ještě nikoliv to, že se podle něj navzájem poznávají. Navíc se ale ukázalo, že zvuk charakterizuje nejen konkrétního jedince, ale lze z něj poznat i to, z jaké pochází kolonie – tedy existenci sdíleného dialektu.
V dalším pokusu vědci umístili rypoše do komůrky a ve vedlejší pustili hlas. Rypoši okamžitě zamířili ke zdroji; pokud ale z vedlejší komůrky uslyšeli dialekt své kolonie, začali sami pískat, v opačném případě byli zticha. Přitom nešlo o to, že by ale museli poznat konkrétního známého – to se potvrdilo tím, že výzkumníci nově vytvořili umělé zvuky, které nesly charakteristicky dialektu dané kolonie, ale nikoliv konkrétních jedinců. Roli v tomto případě nehrálo ani to, když výzkumníci do vedlejší komůrky předtím umisťovali jedince z jiných kolonií – dialekt je pro rypoše tedy důležitější než pach.
V dalším experimentech zkusili vědci umístit mláďata rypošů do cizích kolonií. Pokud zde měla královna nedávno vrh (v rypoší kolonii se podobně jako u sociálního hmyzu rozmnožuje jediná samice), kolonie adoptovala i nové hlodavce. Za šest měsíců počítačová analýza ukázala, že mláďata používají jazyk kolonie svých pěstounů…
Zajímavé je i to, že královna si monopolizuje nejen reprodukci, ale zřejmě hraje klíčovou roli i při tvorbě dialektu a udržování jeho integrity. Když v jedné kolonii náhodou umřely dvě královny krátce po sobě, výzkumníci zjistili, že nastala anarchie, zvuky vydávané různými jedinci rychle měnily své charakteristiky a rozpadal se i jazyk jako celek. Integrita jazyka se obnovila až o několik měsíců později, kdy došlo k sociálnímu vzestupu jedné ze samic a ta nakonec upevnila své postavení a stala se novou královnou.

A.J. Barker el al., Cultural transmission of vocal dialect in the naked mole-rat, Science (2021).
DOI: 10.1126/science.abc6588
Colony-specific dialects of naked mole-rats, Science (2021).
DOI: 10.1126/science.abf7962
Zdroj: Max Delbrück Center for Molecular Medicine / Phys.org

Poznámka PH: Konrad Lorenz uváděl, že racci a havrani v jedné oblasti si rozumí, racci z jedné oblasti s jinými ne. Jazyky zde dokonce překračují i hranice druhu. Mnohé Lorenzovy postřehy jsou ovšem pokládány za zastaralé, je tedy otázka, jak je příslušný názor přijímán dnes.

Vlny na Titanu mohou být dostatečně silné, aby erodovaly pobřeží

Titan, největší Saturnův měsíc, je jediným dalším planetárním tělesem ve Sluneční soustavě, na němž se …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close