Kredit: Alexis Pantos/KHM,UiO.

Objevili zřejmě nejstarší runový nápis

Futhark, runové abecední písmo severní části Evropy, je pravděpodobně odvozeno od latinky. Z čehož lze zase vyvodit, že by mělo vzniknout až v souvislosti s rozšiřováním římské říše na sever, ne dříve než v 1. stol. př. n. l. Ani to ale není zcela jisté, inspirací mohly být i řecké abecedy, obchodní kontakt starší než vojenská expanze Říma atd.
Až dosud jsme znali nejstarší runové nápisy z 2. stol. n. l. Používání run pak zaniklo s christianizací, ve střední germánské Evropě kolem r. 700, na vzdálenějším severu až cca v 11. století (přece jen runy byly nějak spojené s germánským náboženstvím, i když se samozřejmě daly používat i zcela civilně třeba pro účetní záznamy, obchodí smlouvy apod.).
V Norsku bylo nalezeno asi 30 runových nápisů (kamenů) z doby římské, tedy cca z 1.-4. stol. (v originálu doba železná, vzhledem k chronologii používané u nás je to ovšem matoucí). Ten možná vůbec nejstarší v roce 2021 objevili vědci r. 2021, když prováděli vykopávky na pohřebišti Hole poblíž jezera Tyrifjorden v jižním Norsku kousek od Osla. Příslušný objev byl ovšem publikován až nyní.
Naleziště se skládá z plochých hrobů a mohyl, v nichž výkop jednoho z pohřbů odhalil zbytky zpopelněných lidských kostí, dřevěné uhlí a červenohnědý pískovec (asi 30 cm) pokrytý runami. Do kamene je vyryto osm run, které se čtou nějak jako Idibera, Idiberug, Idibergu, Idiberga nebo Idiberung, Buď jde o ženské jméno, nebo o jméno následované slovem odpovídajícím našemu „pro“ (Idibergu/Idiberga…).
Osteologická studie naznačuje, že zemřelý byl dospělý člověk, pohlaví se určit nepodařilo. Uhlíková datování organických pozůstatků určilo stáří pohřbu do období 1-250 n. l. (poznámka PH: to pro relativně nedávnou minulost není možné datování přesnější?) Vezmeme-li střední hodnotu, pak by šlo nejspíš opravdu o nejstarší doklad o používání run.
Každopádně mezi tímto nálezem a obdobím Vikingů se dost změnil jak způsob psaní, ale téměř jistě i jazyk. Důsledkem jsou značné nejistoty, i když je logické předpokládat, že nápis odpovídá jménu pohřbené (nebo snad pohřbeného) atd.

Zdroj: HeritageDaily/Kulturhistorisk museum Oslo a další

Viz také: Nález nejstaršího písma u Slovanů. Není to hlaholice, ale nápis ve starogermánských runách

Enzymy s lehkými izotopy jsou účinnější mnohem víc

Těžká voda reaguje chemicky trochu jinak než čistě „lehká“, nebo než běžná směs obou izotopů. …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close