(c) Graphicstock

Po více než 20 letech: Tripletový supravodič neexistuje

Výsledek měření by se měl brát za berou minci pouze tehdy, podaří-li se jej zopakovat, někdy je to celé ale celkem komplikovaná záležitost. Již v 90. letech bylo oznámeno, že rutheničitan strontnatý Sr2RuO4 (nebo molekulu lépe označit za podvojný oxid?) představuje nekonvenční supravodič. Výjimečný po všech stránkách, mělo jít např. o první perovskitový (poznámka: ale to zase spíš v uvozovkách?) supravodič neobsahující měď.
Andrej Pustogow z Vídeňské technické univerzity a dalších výzkumné týmy ale nyní údajně ukázaly, že ve skutečnosti se jedná o běžný (tedy „běžný“) supravodič.
V klasických supravodičích jsou za neobvyklé vlastnosti těchto látek odpovědné Cooperovy páry, kdy se elektrony pohybují ve dvojicích. Elektrony v páru mají opačný spin, tj. magnetický moment páru jako celku je nulový. V roce 1998 však byly publikovány výsledky, podle nichž v Sr2RuO4 oba spiny elektronového páru směřují stejným směrem. Označeno to bylo jako spinový triplet (poznámka: proč triplet?), každopádně taková vlastnost supravodivého páru by slibovala velmi zajímavé aplikace v oblasti spintroniky nebo kvantového počítání. Dvojici elektronů s magnetickým momentem by bylo možné ovládat pomocí vnějšího magnetického pole, prakticky bez ztráty energie pak takto přenášet informaci.
Navíc krystalický Sr2RuO4 měl strukturu podobnou kuprátům. Ty však pro supravodivost vyžadují dopování dalšími příměsemi, naopak rutheničitan Sr2RuO4 byl supravodivý sám o sobě.
Jenže již v roce 2019 se ukázalo, že sloučenina za zkoumané teploty vlastně vůbec supravodivá není (poznámka: tedy vyžaduje k supravodivosti příměs?). A nejde o žádný tripletový supravodič, nejspíš se bude podobat jiným kuprátům, tvrdí nynější studie.
Jak se podle autorů studie ukazuje, ani ve fyzice pevných látek se na starší výsledky nedá bezvýhradně spolehnout – a to i když předchozí experimenty byly provedeny při sledování cca 10 na 19 elektronů v jediném krystalu (srovnejme s počtem lidí nebo laboratorních myší zahrnutých do pokusů v jiných vědních oborech, uvádí průvodní tisková zpráva).

Aaron Chronister et al, Evidence for even parity unconventional superconductivity in Sr2RuO4, Proceedings of the National Academy of Sciences (2021). DOI: 10.1073/pnas.2025313118
Zdroj: Vienna University of Technology / Phys.org

Poznámka PH: Znamená to, že „jiné Cooperovy páry“ nejsou doloženy ani v jiných látkách?

Zemi před 2 miliony let zřejmě zasáhla chladná mezihvězdná mračna

Zhruba před 2 miliony let vypadala Země úplně jinak a naši předkové žili vedle šavlozubých …

One comment

  1. Tripletové párovanie sa tiež hľadá u niektorých zlúčenín uránu, ktoré sú súčasne feromagnetické aj supravodivé. Zdá sa ale, že najnádejnejšou zlúčeninou je UTe2, ktorá ani nie je feromagnetická (len paramagnetická):
    S. Ran et al: Nearly ferromagnetic spin-triplet superconductivity. Science 365 (2019) 684-687
    https://www.science.org/doi/10.1126/science.aav8645
    – článok pekne diskutuje aj tie ďalšie zlúčeniny uránu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close