Zdroj: Pixabay, Pixabay License. Volné pro komerční užití

Porucha pozornosti souvisí s rizikem demence

Rozsáhlá studie švédského Karolinska Institutet zjistila pozitivní korelaci mezi poruchou ADHD a demencí napříč generacemi. Výzkum ukazuje, že rodiče a prarodiče osob s ADHD byli vystaveni vyššímu riziku demence než rodiče dětí a vnoučat bez ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou).
Ze studie neplyne, zda ke vztahu mezi ADHD a demencí přispívají společné genetické vlohy a/nebo vlivy prostředí.
ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) je neurovývojová porucha charakterizovaná nepozorností, impulzivitou a hyperaktivitou. Celosvětově postihuje odhadem až 3 % dospělých. Počet nových diagnóz ADHD se v posledních desetiletích dramaticky zvýšil (poznámka PH: pokud zrovna zde ovšem neexistuje „inflace diagnóz“, protože zejména u dětí jde o stav málem typický). Protože je ale tato diagnóza stále relativně nová, byl zatím proveden pouze omezený počet studií (navíc s málo účastníky) o vývoji demence u osob s ADHD, často s protichůdnými výsledky.
V nové studii chtěli vědci tento problém překonat tím, že zkoumali, do jaké míry byla demence diagnostikována u předků lidí s ADHD. Studie zkoumala více než dva miliony osob narozených ve Švédsku v letech 1980-2001, z nichž přibližně 3,2 % mělo diagnostikovanou poruchu ADHD. Pomocí národních registrů vědci propojili tyto osoby s více než pěti miliony biologických příbuzných, včetně rodičů, prarodičů a strýců a tet.
Výsledky ukazují, že rodiče osob s ADHD měli o 34 % vyšší riziko demence než rodiče osob bez ADHD. Riziko Alzheimerovy choroby, nejčastějšího typu demence, bylo u rodičů jedinců s ADHD o 55 % vyšší. Jedinci s ADHD měli častěji rodiče s brzkou než pozdní demencí.
Z jiného úhlu pohledu ale čísla zase tolik neznamenají. Absolutní riziko demence bylo totiž u skupiny rodičů celkově nízké; demence byla během sledovaného období diagnostikována pouze u 0,17 % rodičů (PH: v absolutních hodnotách tedy nárůst o 34 % neznamená plošné ohrožení, žádné „každý druhý rodič dítěte s ADHD…“ apod.).
U příbuzných druhého stupně osob s ADHD (prarodičů, strýců a tet – čtvrtina společných genů) vyšla korelace ještě nižší. Například prarodiče jedinců s ADHD měli o 10 % vyšší riziko demence ve srovnání s prarodiči jedinců bez ADHD.
„Lze si představit, že existují neobjevené genetické varianty, které přispívají k oběma znakům, nebo rizikové faktory prostředí v celé rodině, např. socioekonomický status, které mohou mít na tuto souvislost vliv,“ uvádí spoluautor studie Zheng Chang z Karolinska Institutet. „Dalším možným vysvětlením je, že ADHD zvyšuje riziko fyzických zdravotních potíží, což následně vede ke zvýšenému riziku demence.“ (Poznámka PH: Tj. prarodiče, rodiče atd. by měli ADHD často taky, akorát nediagnostikovanou.)

Le Zhang et al, Attention‐deficit/hyperactivity disorder and Alzheimer’s disease and any dementia: A multi‐generation cohort study in Sweden, Alzheimer’s & Dementia (2021). DOI: 10.1002/alz.12462
Zdroj: Karolinska Institutet / Phys.org

Poznámka PH: Zrovna zde lze přijít s obrovským množstvím výkladů. Demence nejspíš postihne každého, nezemře-li dříve na něco jiného. Diagnóza ADHD zase bude přednostní u lidí/dětí určitého typu (od nichž se požadují spíše duševní než fyzické výkony). Jinak to, že nějak narušený mozek bude náchylnější i k jiným způsobům narušení, se jeví jako celkem rozumná vstupní hypotéza, i když ne vždy se potvrdí (řekněme, že překvapivý byl spíše opačný výsledek studie?). Atd.

Nanočástice mají odhalit limity rozsahu kvantového světa

Zákony kvantové fyziky řídí chování částic na miniaturních škálách, což vede k jevům, jako je …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close