(c) Graphicstock

Pozdní jarní mrazy škodí zemědělství víc než jiná rizika spojená s podnebím

Teploty pod bodem mrazu na konci jara patří mezi nejkritičtější extrémní události pro lesy mírného pásma a tajgy.

Vědci z České republiky se spolu s dalšími odborníky z 54 institucí po celém světě zabývali unikátním výzkumem, který analyzuje výskyt pozdních jarních mrazů mezi lety 1959 a 2017 a stanovuje strategii odolnosti dřevin a predikci zranitelnosti lesů v důsledku klimatických změn. Výsledky výzkumu citovala prestižní světová média a také vědecký časopis PNAS.
Vědci zjistili, že v oblastech, ve kterých jsou pozdní jarní mrazy běžné, jako je východní část Severní Ameriky, mají druhy stromů tzv. pozdě rašící listy. Naopak v oblastech, v nichž byly pozdní jarní mrazy dříve nepravděpodobné, jako jsou například listnaté lesy v Evropě a Asii, druhy stromů rychle reagují na vzrůstající teplotu vzduchu. V současné době se výskyt pozdních jarních mrazů v těchto oblastech zvyšuje. Vzhledem k vrozeným strategiím odolnosti dřevin vědci odhadují, že u 35 % evropské a 26 % asijské populace lesů mírného pásu, ale pouze 10 % severoamerických, se bude zvyšovat poškození mrazem.
Údaje o fenologii listů a jejich odolnosti proti zamrznutí pocházejí z 1 500 druhů dřevin. „Jsem velmi rád, že k této zajímavé studii mohly přispět naše cenné údaje Inventarizace krajiny CzechTerra,“ uvádí docent Emil Cienciala za IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů a Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky ‒ CzechGlobe. „Projekt CzechTerra je příkladem spolupráce ústavů IFER a CzechGlobe iniciované již před dvanácti lety. Tyto údaje zahrnují přes 1100 navštívených ploch rozsetých po celé republice a přes 35 tisíc individuálně změřených stromů. Samotný sběr a kompilace vstupních dat pro publikovanou studii představuje nedocenitelnou hodnotu.
Teploty pod bodem mrazu na konci jara patří mezi nejkritičtější extrémní události pro lesy mírného pásma a tajgy. Poškození tkání rostlin vyvolané pozdním jarním mrazem výrazně ovlivňuje jejich růst a konkurenceschopnost. „Důvodem je, že mrazem jsou nejvíce ohrožené ranně rašící listy. V Severní Americe a Evropě poškození stromů a plodin zapříčiněné pozdním mrazem způsobuje vyšší ekonomické ztráty v zemědělství než jakákoli jiná rizika spojená s podnebím. Jediný pozdní jarní mráz v roce 2017 způsobil v Evropě ekonomické ztráty ve výši 3,3 miliardy EUR, z toho pouze 18 % bylo pojištěno,“ objasňuje profesor Miroslav Svoboda z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze.
Během výzkumu se vědci zaměřili na výpočet pozdních jarních mrazů, na vlastnosti rostlin, které ovlivňují náchylnost k pozdním jarním mrazům a zejména na prostorové mapování vlastností rostlin a jejich vzájemné působení s pozdním jarním mrazem. Tato zjištění mohou být důležité pro rozhodování a management v oblastech lesnictví, zemědělství a krajinářství.
„Práce ukazuje, že pozdní jarní mrazy jsou v některých částech světa stále frekventovanější, a že v těchto oblastech dnes roste mnoho druhů stromů, které tomu nejsou přizpůsobené,“ shrnuje ekolog Tom Fayle z Biologického centra Akademie věd ČR, který se podílel na sběru a analýzách dat použitých ve studii.
Výsledky výzkumu byly publikovány v článku s názvem „Late-spring frost risk between 1959 and 2017 decreased in North America but increased in Europe and Asia“ v časopise PNAS, který je jedním světově z nejprestižnějších, nejvíce citovaných a komplexních víceoborových vědeckých časopisů. Je publikován Národní akademií věd Spojených států amerických a má několik milionů čtenářů z řad odborné veřejnosti.

tisková zpráva AV ČR

Vědci se zaměří na nemoc motýlích křídel a další vzácná onemocnění

Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity byl zahájen unikátní mezinárodní projekt, který se věnuje výzkumu, vývoji …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close