(c) Graphicstock

Temná hmota dále uniká, axiony nenalezeny

Axiony představují hypotetické částice temné hmoty. Měly by interagovat gravitačně i elektromagneticky (ačkoliv nemají elektrický náboj; jejich spin má být nulový) a být chladné – tedy, opět samozřejmě hypoteticky. Vědci z MITu nyní tvrdí, že se jim nepodařilo detekovat žádné známky existence axionů v rozsahu hmotnosti od 0,31 do 8,3 nanoelektronvoltů, tedy asi kolem quintiliontiny (1/10 na -18) hmotnosti protonu. Jindy se uvádí hmotnost axionů řádově 500milionkrát menší než elektronu.
V rámci projektu se autoři výzkumu pokusili axiony detekovat za pomoci magnetarů. Silné magnetické pole kolem tohoto typu neutronových hvězd by mohlo axiony přeměňovat na rádiové vlny, a ty bychom pak na Zemi dokázali detekovat.
Již v roce 2016 přišli na MITu (Jesse Thaler, Benjamin Safdi a Yonatan Kahn) s myšlenkovým experimentem ABRACADABRA. Základem detektoru má být malý magnet ve tvaru toroidu (prstence, „donut“) uložený při teplotách blízkých absolutní nule. Bez existence axionů by uvnitř prstence nemělo existovat žádné magnetické pole. Signál by byl samozřejmě extrémně slabý (třeba ve srovnání s magnetickým polem Země, ale i ve srovnání s řídicí elektronikou nebo dokonce diodami LED či elektromagnetickými vlnami produkovanými lidským mozkem; menší než 20 atto-Tesla, tj. 10 na -18), bylo tedy třeba izolovat detektor od šumu a současně k němu přivést eventuální záření od magnetarů.
Novinkou má být, že přístroj pracující za požadovaných podmínek se podařilo zkonstruovat. Dosáhlo se i situace, kdy se „falešný“, tj. jinak generovaný signál, který by měl odpovídat axionům, povedlo zaznamenat. Žádné „skutečné“ axiony však následně zachyceny nebyly.
Tým chce ještě pokračovat v hledání slabšího signálu, ten by mohl odpovídat např. částicím temné hmoty o menší hmotnosti nebo slaběji interagujícím.

Design and implementation of the ABRACADABRA-10 cm axion dark matter search, https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.99.052012
Physical Review Letters
Zdroj: Phys.org

Poznámky PH: Zajímavé je, že axiony byly navrženy kvůli nějaké záležitosti s CP symetriemi již v 70. letech, tedy dávno předtím, než ve vesmíru „začala chybět hmota“.
Jestli vůbec správně chápu onu kombinaci detekce axionů – nebo detekce záření z magnetarů a ABRACADABRA, tj. interakce s magnetem, jsou dvě různé metody?

Pestře zbarvení primáti nemají lepší barevné vidění

Savci oproti ptákům nebo třeba organismům obývajících korálové útesy disponují mnohem méně barevnými ozdobami. Vypadá …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close