Vakovlk tasmánský. Foto z roku 1904, Baker; E.J. Keller., zdroj Wikipedia, licence obrázku public domain

Vědci dokázali získat a přečíst RNA vakovlka

Výzkumníkům se podařilo izolovat a sekvenovat více než sto let staré molekuly RNA z exempláře tasmánského tygra (vakovlka, Thylacinus cynocephalus). Pozůstatky jsou přitom v muzejní sbírce ve Švédském přírodovědném muzeu ve Stockholmu uloženy při pokojové teplotě. Poprvé tak byl rekonstruován transkriptom kůže a kosterního svalstva vyhynulého druhu (tj. RNA odpovídající tomu, jaké geny se právě čtou a syntetizují se podle nich proteiny). Autoři výzkumu dodávají, že kromě projektů usilujících o vzkříšení vyhynulých druhů (vedle vakovlka je v tomto ohledu asi nejpopulárnější snaha znovuoživit mamuty), mají výsledky vztah také ke studiu pandemických RNA virů.
Vakovlk kdysi žil po celém australském kontinentu a v Tasmánii. V Austrálii téměř vyhynul již před příchodem Evropanů, zřejmě neobstál v konkurenci se psy dingo. V Tasmánii pak vakovlka vyhubili Evropané. Poslední známý vakovlk uhynul v roce 1936 v zoologické zahradě v tasmánském Hobartu. Vzkříšení vakovlka by představovalo triumf moderních biotechnologií. Předpokládá se, že mládě by odnosila samice tasmánského čerta (ďábla), tedy druhu příbuzného, podobně jako u mamuta se v tomto ohledu počítá s indickým slonem. U mamutů ovšem máme ovšem z ledu k dispozici živé buňky, v případě vakovlka je projekt náročnější – jasné není ani to, zda je k dispozici nepoškozená DNA (respektive informace se v tomto ohledu různí).
„Rekonstrukce funkčního živého tasmánského tygra vyžaduje nejen komplexní znalost jeho genomu (DNA), ale také dynamiky exprese genů specifických pro jednotlivé tkáně a fungování genové regulace, které jsou dosažitelné pouze studiem jeho transkriptomu (RNA),“ uvádí průvodní tisková zpráva Stockholmské univerzity.
„Vzkříšení tasmánského tygra nebo mamuta srstnatého není triviální úkol a bude vyžadovat hluboké znalosti genomu i regulace transkriptomu těchto druhů,“ uvádí Emilio Mármol, hlavní autor studie, na níž se podíleli vědci ze švédských institucí SciLifeLab, Swedish Museum of Natural History a Stockholm University.
„Znaky genové exprese“ zaznamenaná u vakovlka se (nepřekvapivě) mají podobat těm, které jsou typické pro dosud žijící druhy vačnatců. Získané transkriptomy byly natolik kvalitní, že bylo možné identifikovat RNA kódující proteiny specifické pro svaly a kůži, a popsat i chybějící (?) geny ribozomální RNA a mikroRNA.
A jaký že je vztah toho celého k RNA virům (viz zmínka výše)? „V budoucnu budeme možná schopni získat RNA nejen z vyhynulých zvířat, ale také genomy RNA virů, jako je SARS-CoV2, a jejich evolučních předchůdců z kůží netopýrů a dalších hostitelských organismů uchovávaných v muzejních sbírkách,“ říká spoluautor studie Love Dalén ze Stockholmské univerzity.

Emilio Marmol-Sanchez et al, Historical RNA expression profiles from the extinct Tasmanian tiger, Genome Research (2023). DOI: 10.1101/gr.277663.123
Zdroj: Stockholm University / Phys.org

Projekt CMS v CERNu pokročil v pátrání po temných fotonech

Temné fotony patří mezi hypotetické exotické částice, které nejsou součástí standardního modelu částicové fyziky. Průměrnou …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close