Foto: © bluebay2014 / Dollar Photo Club

Změna spinu může změnit materiál z vodiče na izolant

V Plzni mají unikátní fotoelektronový emisní spektrometr SARPES.

Vysokoškolský ústav Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) Západočeské univerzity v Plzni se stává výjimečným pracovištěm v rámci ČR i Evropy. Tamní vědci totiž začali používat přístroj SARPES, fotoelektronový emisní spektrometr se spinovým a úhlovým rozlišením za 44 milionů Kč, s nímž mohou zkoumat elektronické struktury nových materiálů, vyvíjených v NTC. Upravenou laboratoř, sídlící ve Vědeckotechnickém parku Plzeň, dnes slavnostně otevřeli představitelé NTC, univerzity i hosté.
Na návrhu přístroje SARPES se vědci z NTC sami podíleli. Budou ho využívat ve fotoemisní laboratoři, upravené za jeden milion korun. Fotoemise je metoda, jež pomáhá pochopit vlastnosti určitých materiálů tím, že na ně světlo dopadá s dostatečnou energií a uvolňuje elektrony a částice, které jsou za jejich unikátní vlastnosti zodpovědné. SARPES umožní vědcům zkoumat nejen energii a hybnost elektronu, ale rovněž výjimečnou kvantovou vlastnost – takzvaný spin.

„Způsob uspořádání elektronu v pevné fázi nám prozrazuje nečekaně mnoho informací o vlastnostech materiálu. Není to jen rozdělení materiálu z pohledu vodič a izolant, ale díky výzkumu a několik desítek let trvajícímu vývoji této techniky je s její pomocí možné objevovat nové exotické částice a zkoumat nejrůznější kvantové efekty, nacházet materiály, které se pro jeden typ spinu chovají jako vodiče, zatímco v druhém případě se chovají jako izolant,“ vysvětluje za NTC Ján Minár, hlavní řešitel projektu CEDAMNF, díky němuž mohlo centrum přístroj pořídit. „Tato technika nám napomáhá najít a vysvětlit případy, kde se Einsteinova teorie relativity setkává s novými technologiemi,“ dodává Ján Minár.

Pořízení přístroje SARPES vyšlo na 44 milionů korun, z toho 5 % hradilo výzkumné centrum NTC z vlastních zdrojů a 95 % projekt CEDAMNF z programu OP VVV, výzvy na Podporu excelentních výzkumných týmů. Výzva se zaměřuje na angažování prestižního vědce ze zahraničí, který svými odbornými znalostmi a kontakty na zahraniční instituce dokáže pozvednout prováděný výzkum na světovou úroveň. Tým z NTC, vedený Jánem Minárem, má 16 členů, z nichž více než polovinu tvoří zahraniční vědci.

„Perfektní přístrojové vybavení by nemělo smysl bez vynikajících pracovníků,“ říká prorektor pro výzkum a vývoj Západočeské univerzity v Plzni Luděk Hynčík a podotýká: „Proto jsem velmi rád, že se nám daří držet krok se zahraničím a zvát k nám zahraniční výzkumníky.“

Laboratoř vybavená přístrojem SARPES je pro NTC velkým přínosem do budoucna. Jeho univerzálnost a vybavení bude neocenitelné při vysvětlování a zdůvodňování základních jevů, a kromě uplatnění v základním výzkumu může tato metoda v současnosti najít využití také v průmyslu pro chemickou analýzu materiálů. Přístroj zvýší rozsah spolupráce ZČU s institucemi v Plzeňském kraji, česko-bavorském regionu i v rámci celé Evropy.

tisková zpráva Západočeské univerzity v Plzni

Kovová jizva na kanibalské hvězdě

Když hvězda podobná našemu Slunci dosáhne konce svého života, může pohltit okolní planety a planetky, …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close