Ptolemaiova mapa světa, zdroj: Wikipedia, licence obrázku public domain
Ptolemaiova mapa světa, zdroj: Wikipedia, licence obrázku public domain

DNA by mohla napovědět původ Filištínů

Filištíni alias Pelištejci, velcí nepřátelé Židů dle Starého zákona. Podle národa, který sídlil na jižním pobřeží země (hlavní centra Gaza, Gat, Aškalon) u egyptských hranic, se dodnes nazývá Palestina.

Někdy kolem roku 1000 př. n. l. měli Filištíni nad Izraelity navrch, snad kvůli tomu, že ovládali metalurgii železa. Za králů Saula, Davida a Šalamouna však byli postupně poraženi. Kromě pramenů ze Starého zákona o Filištínech nevíme prakticky nic. Podle všeho se však odlišovali od semitských Kanaejců a v zemi se usadili v době stěhování mořských národů; snad patřili k vlně mořských národů, která za Ramsese III. napadla Egypt. To by nasvědčovalo tomu, že mohli mluvit indoevropským jazykem (jakousi řečtinou nebo nějakou verzí indoevropského jazyka z Malé Asie); některá vlastní jména Filištínů jsou prý indoevropského původu, ale je otázka, nakolik jsou podobné etymologie přesvědčivé… Možné je také to, že v době prvních izraelských králů už převzali nějaký okolní semitský jazyk. A nakonec je možné i to, že mluvili úplně jiným jazykem, snad podobným i etruštině; podle jedné z verzí právě v době mořských národů migrace z Malé Asie přivedly předky Etrusků do Itálie (s malou zastávkou v Libyi, při útoku Egypt z této strany).
Jedna věc jsou spekulace o jazyce, nemohla by nám ale v určení původu Filištínů pomoci i genetika? Problém je, že kosterních pozůstatků bylo objeveno poměrně málo, až v roce 2013 se v Aškalonu našel filištínský hřbitov s pozůstatky asi 200 lidí. Archeologové z Harvard University, Boston College, Wheaton College (Illinois) a Troy University (Alabama) ale výsledky dlouholetého projektu oznámili až nyní, s výzkumem se vůbec dělala řada tajností – archeologům zde někdy totiž brání v práci ultraortodoxní Židé atd. Nyní se ale z kostí, jejichž stáří radioaktivní uhlík určil do 11.-8. stol. př. n. l., již extrahuje DNA a třeba z toho něco zjistíme.
Tedy alespoň za předpokladu, že se bude sekvenovat více genomů a nikoliv pouze mitochondriální DNA – protože ženská linie by prakticky nemusela odpovídat nově příchozím, viz např. článek o Kartaginci s geny příbuznými dnešním Španělům a Portugalcům. Každopádně ale Kartaginci/Féničané a Filištíni mají jedno společné – skoro všechno, co jsme o nich dosud věděli, zaznamenali jejich nepřátelé, včetně asi nejznámější historky o filištínském bojovníku Goliášovi.
Jinak samotný původ Filištínů z egejské oblasti snad dokládá i archeologie, naznačuje to podobnost keramiky.

Zdroj: Phys.org a další

Poznámka: Filištíni např. uctívali boha Dagona – v tomto smyslu se s nimi můžeme setkat např. I v díle H. P. Lovecrafta.

Magická čísla: Syntetizovali 2 nové izotopy, osmium-160 a wolfram-156

V magických číslech pro počty protonů a neutronů v atomových jádrech začíná být poněkud zmatek. …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close