Intenzivně socializovaná vlčata: Credit: Járdány / Eötvös Loránd University

Počítání zvířat: Vlčí smečka má představu, kolik jich je

Nakolik zvířata počítají a nakolik odhadují? Matematické schopnosti krkavcovitých a šimpanzů.

Andreas Nieder, neurobiolog z německé University of Tuebingen, provedl metaanalýzu, která hodnotí schopnosti různých zvířat odhadovat počet. Uvádí, že nějaký „matematický smysl“ má bezprostředně adaptivní hodnotu, takže se v evoluci vyvíjel mnohokrát nezávisle na sobě. Nejde o výsledek umělých situací, které navozujeme při svých pokusech, nutnost nějak pracovat s kvantitami je naopak všudypřítomná. Když vlci loví losa, bývá k tomu potřeba 6–8 zvířat. Když se vypraví na lov bizona chce to už 9–13 vlků. Možná se vysloveně nepočítají (ale třeba i to!), musí to umět nějak odhadnout. Naopak losi, kteří žijí v přítomnosti vlků, mají tendenci se shlukovat do mnohem větších skupin. Určité počítání může nastávat i při páření, když třeba žába vybírá samce podle počtu hudebních motivů v jeho namlouvacím kvákání.
Jak se zdá, při odhadování platí, že čím větší skupiny, o to více se musí lišit, aby byly rozpoznány jako různé. To celkem odpovídá situaci u člověka. Když předměty nepočítáme, hned poznáme, že 4 není 5, ale mezi 11 a 12 si už nebudeme jisti. (Dejme tomu kolem desítky už k okamžitému rozpoznání, co je větší, potřebujeme rozdíl alespoň o 2 apod.?)

Trends in Ecology & Evolution, Nieder: „The Adaptive Value of Numerical Competence“, DOI: 10.1016/j.tree.2020.02.009
Zdroj: Cell Press / Phys.org

Poznámka PH: Vlci také odhadují velikost cizí smečky podle počtu hlasů, které slyší v jejich vytí; na základě toho se rozhodují, zda mají sami výt nebo radši být nenápadní. Něco podobného dělají i lvi. (Existují v této souvislosti i vysloveně bizarní zkazky, např. jak si si vlci cenili člověka, který se k nim připojil a dokázal takto výt různými hlasy, takže smečce se pak konkurence zdaleka vyhýbala. :-))

V některých případech se navíc určitě nejedná o odhady, ale skutečně o počítání, jak ho provádějí lidé – „vědomě“. Šimpanzice Ai se dokázala pracovat na monitoru přímo s číslicemi jako abstraktními kategoriemi, přiřazovat je počtu předmětů i je i umisťovat do správného pořadí podle velikosti (pouze 0 ji v tomto ohledu mátla – ale i tak klobouk dolů, protože nulu jako prázdnou množinu chápala dobře).
Viz také: Učíme šimpanze počítat: Nula je na ně moc, není divu

Havrani a krkavci chápou číslo jako abstrakci
Krkavcovití ptáci chápou čísla také jako abstraktní pojmy. Havrani a krkavci se dokáží naučit počítat do šesti nebo do sedmi. Nemyslí se tím ale jen vyslovovat číslice, jak jdou za sebou, ale i chápat jejich smysl.
Havrana či krkavce můžeme například naučit, aby preferoval misku s určitým počtem předmětů bez ohledu na to, o jaké předměty půjde. Totéž zvládnou i opice (pokusným tvorem byli konkrétně makakové). Jak se tedy ukazuje, všichni tito tvorové mají jakousi představu o abstraktním pojmu čísla jako čehosi nezávislého na konkrétním materiálu. Podobně jako šimpanzice Ai v experimentu výše.
Kavka si údajně dokonce odklepává jednotky zobákem a je schopná „sčítat“, tj. zvládne složit pět předmětů na misku tak, že je sem přemístí z jiných misek o různém počtu.
Ve volné přírodě byla schopnosti ptáků počítat zaznamenána v případě lovu. John Barrow popisuje následující scénu: Když se lovec přiblížil k hnízdu, vrána odlétla, ale sledovala odcházejícího lovce – a teprve poté se vrátila. Když k hnízdu přišli dva lovci a odešel jeden z nich, pták dále čekal – dokázal tedy rozlišit čísla 1 a 2. Experiment pokračoval, až když přišlo šest lovců a pět odešlo, pták chybil (nedokázal tedy počítat více než do pěti) a vrána za za svůj početní limit zaplatila životem.
Zajímavé je, že číslo šest či sedm představuje často limit pro jeden druh počítání i u člověka. Většina lidí dokáže právě počty předmětů do šesti či sedmi „odhadnout pohledem“. Větší skupiny předmětů jsme už nuceni přepočítávat po jednom.

Zdroj:
John D. Barrow: Pí na nebesích (Mladá fronta, Praha, 2000)
Dierk Franck: Etologie (Karolinum, Praha, 1996)

Viz také: Psi počítají podobně jako lidé

Temná hmota: Studie upřednostňuje model SIDM před CDM

Nevíme-li, jestli temná hmota vůbec existuje, tím méně si můžeme být jisti její podobou. Převažujícím …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close