(c) Graphicstock

V lesích mizí vzácné druhy rostlin, možná kvůli dusíku

V opadavých lesích Evropy jsou vzácnější druhy rostlin vytlačovány těmi hojnějšími. Tento vývoj může souviset se zvýšenou depozicí dusíku. Zjistil to mezinárodní tým vědců sdružený kolem iniciativy forestREplot, ve které působí i vědci Botanického ústavu AV ČR. Jejich výsledky byly publikovány v časopise Nature Ecology & Evolution.

Vědci analyzovali rozsáhlou databázi opakovaných záznamů z trvalých ploch v opadavých lesích z 68 lokalit po celé Evropě. S pomocí těchto údajů zkoumali, jak se v posledních desetiletích změnilo zastoupení celkem 1 162 rostlinných druhů. To by nebylo možné právě bez sdílení informací prostřednictvím databáze forestREplot (www.forestreplot.ugent.be).

„Tato síť opakovaných záznamů lesní vegetace nám pomáhá odpovědět na otázky související s dlouhodobými změnami prostředí, protože pracujeme s údaji až 50 let starými,“ uvedl jeden z hlavních autorů Radim Hédl, vedoucí oddělení vegetační ekologie BÚ AV ČR v Brně a jeden ze zakladatelů databáze forestREplot.

Vědci analýzou databáze zjistili, že rostlinné druhy evropských lesů s malým areálem (čili územím, kde se přirozeně vyskytují) mají tendenci ubývat. A právě tyto druhy jsou často ty, které jsou přizpůsobeny relativně malému množství živin v půdě. Výsledky výzkumu poukázaly na souvislost mezi emisemi dusíku, produkovanými hlavně spalováním fosilních paliv, a zvýšeným rizikem vyhynutí těchto druhů.

Naopak rostlinné druhy, které dávají přednost půdě bohaté na živiny a zároveň mají velké areály, dlouhodobě přibyly. Zatímco tedy konkurenčně slabé a vzácné druhy z lesů mizí, ještě více přibývá druhů obecných, které najdeme po celé Evropě. To je znepokojující i v tom smyslu, že řada zkoumaných lokalit se nachází v chráněných územích, takže celkový pohled spíše vylepšují. Situace v hospodářských lesích může být ještě horší.

„Narůstajícímu znečištění můžeme úspěšně bránit i změnou hospodaření a pěstovat strukturně bohaté lesy, které budou lépe odolávat i následkům spojených s klimatickou změnou,“ dodává Petr Petřík, koordinátor Platformy pro krajinu při BÚ AV ČR, která se pokouší mj. navrhnout udržitelné způsoby hospodaření v našich lesích včetně využití přirozené obnovy domácích dřevin.

tisková zpráva Botanického ústavu AV ČR

Vědci z ÚOCHB rozvíjejí možnosti využití RNA v genové medicíně

Buňka má několik možností, jak regulovat translaci (překlad) genů. Jedním ze způsobů je umlčet gen …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close