(c) Graphicstock

Archaická Sardinie: geny v izolaci

Obyvatelé Sardinie se od okolních populací dost odlišují. Když se zkoumal genom Ötziho, slavného muže z ledovce, vyšlo z toho, že se podobá právě současným obyvatelům Sardinie. Zdejší populace je tedy zřejmě archaická a ostrov byl poměrně izolován, a to přes řeckou i fénickou kolonizaci a brzkému připojení k římské říši.

Viz také: Před 25 lety našli Ötziho

Na ostrově se dodnes mluví sardinštinou, což je cosi blízkého latině (snad podobně jako islandština se blíží starším germánským jazykům). Kultura nuragů, která na Sardinii existovala před začleněním ostrova do antického světa, zase jakoby připomíná starší megalitické civilizace.
O obyvatelích Sardinie se dosud předpokládalo, že by mohlo jít o potomky první vlny neolitiků, kteří šířili zemědělství Středomořím (kardiová kultura apod.) a vyšli nejspíš z Anatolie. Maria Pala z University of Huddersfield a její kolegové (Martin Richards a Francesca Gandini) nyní na základě genetického mapování tvrdí, že to celé spíš bude ještě jinak. Dnešní obyvatelé jsou do značné míry potomky těch, kdo na ostrově sídlili už v mezolitu. Kolonizace Středomoří prvními zemědělci z Malé Asie se Sardinii do značné míry vyhla, alespoň co se týče přílivu samotných genů. K takovému závěru alespoň vede porovnání tisíců vzorků DNA současných obyvatel Sardinie s DNA z prehistorických nálezů. Pravda je, že studie se zaměřila pouze na mitochondriální DNA a ženská linie je obecně konzervativnější (kolonisté byly celé rodiny nebo muži, pobiti bývali místi muži, ale nikoliv ženy, atd.).
Konzervativní charakter sardinské populace je zajímavý i proto, že na ostrově se nacházejí naleziště kovů a obsidiánu, takže o obchodní kontakt byl ze strany okolí zájem. Jak už bylo řečeno, proběhla zde fénická i řecká kolonizace, později zde vládli Vandalové, Byzanc, Arabové… ale alespoň na profilech mtDNA to valnou stopu nezanechalo.
Příslušná studie byla publikována v Molecular Biology and Evolution.
Zdroj: Phys.org a další

Poznámky:
Obecně v západní/severozápadní Evropě se předpokládalo spíše přijetí neolitu místními obyvateli, na jihovýchodě a ve Středomoří přímá kolonizace, ve střední Evropě se jednotlivá data různí. Nicméně většinu Evropy zasáhly ještě další demografické zvraty spojené např. s expanzí obyvatel mluvících indoevropskými jazyky.
Sardinština možná obsahuje i předindoevropskou vrstvu, snad s vlivem punštiny (nakonec cca fénického původu je i maltština), možná s vazbou na pre-baskičtinu, jazyk Ligurů… Pravděpodobně se před románskou sardinštinou na ostrově mluvilo různými jazyky, stejně tak různorodé budou asi předindoevropské stopy v sardinštině (přípony, místní jména…).
Mimochodem, může zde existovat nějaký speciální důvod, proč je populace Sardinie a Korsiky odlišná, když oba ostrovy mají podobnou historii? Féničané zde víceméně zabránili řecké kolonizaci, ve stejný okamžik byly oba ostrovy připojeny k Římu… Možná nějaký rozdíl v geografii, na Sardinii větší/hůře přístupné, izolovanější vnitrozemí?

Týden na ITBiz: Polovodičový trh dosáhne letos svého dna

Více než polovina firem není připravena využít AI. Umělá inteligence by mohla předpovědět infarkt až …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close