Foto: © palau83 / Dollar Photo Club

G614: Mutace, která koronaviru otevřela Evropu?

Analýza genomů viru SARS-CoV-2 u 6 000 pacientů z celého světa ukázala mutace, jimiž se jednotlivé kmeny od sebe liší. Výzkum se soustředil především na geny kódující proteiny na virové čepičce, které COVID-19 používá k průniku do lidských buněk.

Podařilo se identifikovat celkem 14 mutací. Autoři výzkumu (Los Alamos National Laboratory, Sheffield Teaching Hospitals NHS, Duke Human Vaccine Institute and Department of Surgery) upozorňují především na mutaci G614 (jiný název D614G), která se vyskytuje prakticky ve všech vzorcích mimo Čínu. Naopak v původním ohnisku v Číně byla detekována pouze varianta D614. To naznačuje, že právě tato mutace otevřela viru cestu do světa, především do Evropy, odkud pak následovala expanze těchto kmenů dál – dejme tomu, že k mutaci tedy došlo (asi) v Itálii nebo při přenosu do Itálie. I tam, kde byl koronavirus již dříve (Jižní Korea, Írán…), začaly zřejmě od určité doby jasně převažovat verze G614, které jsou nejspíš infekčnější.
Závěry ovšem dosud neprošly odbornou oponenturou a byly publikovány nikoliv v recenzovaném časopisu, ale pouze na preprintovém serveru bioRxiv. Řada dalších odborníků má jiný názor, respektive uvádějí, že pro tvrzení o významu mutace G614 neexistuje dostatečná podpora. Skutečně žádné přímé důkazy, která z variant viru (D614 vs. G614) je infekčnější, nemáme. William Hanage z Harvard University (T. H. Chan School of Public Health) uvedl, že nová mutace mohla mít prostě jen štěstí a šířila se kvůli tomu, že se objevila v zemích, které váhaly přijmout důraznější opatření na počátku epidemie. Může jít o víceméně náhodnou záměnu písmenek genetického kódu bez nějaké adaptivní hodnoty.
Spíše za význam příslušných mutací se staví studie University College London, naopak Lawrence Young z britské University of Warwick uvádí, že rozdílná nakažlivost jednotlivých kmenů koronaviru je jen spekulace. Dodal, že na rozdíl třeba od HIV ani nemáme důkazy o tom, že by SARS-CoV-2 mutoval nějak zvlášť rychle. Genetická odlišnost různých verzí jakéhokoliv patogenu poté, co projde populací hostitelů, jsou normální a samy o sobě nepředstavují důvod k obavám.
Podobná analýza genetických variant má smysl i z hlediska toho, že z ní lze odvodit právě rychlost mutace viru – a ta má zase vztah k tomu, jak obtížné bude vyvinout účinnou vakcínu (viz právě tento problém u HIV).

Zdroj: MedicalXpress.com, Bette Korber et al. Spike mutation pipeline reveals the emergence of a more transmissible form of SARS-CoV-2, bioRxiv (2020). DOI: 10.1101/2020.04.29.069054, AFP a další

Sb20Au12K: Kuriózní klecová molekula z kovů

Chemikové z tří čínských univerzit a Universidad San Sebastián v Chile poprvé připravili molekulu podobnou …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close