Pixabay License. Volné pro komerční užití

Částice slunečního větru chycené v jádru Země

Před 4,5 miliardami let pronikly do jádra Země přes vznikající zemský plášť částice tehdejšího slunečního větru a mohli bychom je zde najít i dnes,tvrdí studie vědců z Heidelberg University. Odvození je ovšem poměrně komplikované.
Celá teorie se zakládá na přesném stanovení obsahu vzácných plynů v jednom železném meteoritu. Jde o meteorit toho typu, který se pokládá za jakýsi model, odpovídající svým složením kovovému jádru Země. Tyto meteority jsou poměrně vzácné a pokládáme je za fragmenty z nitra větších asteroidů, když se v nich během prvních milionů let existence Sluneční soustavy utvářela kovová jádra. Studovaný meteorit byl objeven před téměř 100 lety v Coloradu, připomíná kovový kotouč tlustý asi 6 cm, s hmotností kolem 5,7 kilogramu.
Analýza provedená pomocí hmotnostní spektrometrie odhalila v meteoritu vzácné plyny, přičemž izotopové složení helia a neonu je typické pro sluneční vítr. Provedená měření jsou velice přesná, berou v úvahu i další možné vlivy, které mohly ovlivnit složení meteoritu, např. kontaminaci zemskou atmosférou nebo obecné zastoupení jednotlivých izotopů v tělesech sluneční soustavy. Vzácné plyny byly podle studie rozpuštěny v kapalném kovu při utváření jádra příslušného mateřského asteroidu (poznámka: o němž jinak nic nevíme, ani jak se stalo, že příslušné meteorit se dostal na Zem).
Z toho lze dále odvodit, že podobné pozůstatky po dávném slunečním větru by se mohly nacházet i v jádru Země. Čemuž má dále odpovídat složení vzácných plynů v magmatických horninách, objevených na ostrovech Havaj nebo Réunion. Předpokládáme, že tyto horniny jsou výsledkem speciálního typu vulkanismu a pocházejí z hloubek tisíců kilometrů v zemském plášti. Jejich složení se jasně liší od hornin ze svrchního zemského pláště, které vytvářejí zase jiné útvary včetně podmořských oceánských hřebenů. Závěr zní, že vzácné plyny v horninách ve spodním plášti sem pronikly z jádra a původně šlo o částice slunečního větru pohlcené při formování jádra na samém počátku Země.

Manfred Vogt et al, Solar noble gases in an iron meteorite indicate terrestrial mantle signatures derive from Earth’s core, Communications Earth & Environment (2021). DOI: 10.1038/s43247-021-00162-2
Zdroj: Heidelberg University / Phys.org

Rakovinu by mohla léčit umělá lymfatická uzlina

Vědci z Johns Hopkins Medicine tvrdí, že podle nové studie na myších a lidských buňkách …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close