CERN, autor obrázku: Maximilien Brice (CERN), licence obrázku Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)

Rozpad baryonů na leptony v CERNu naznačuje fyziku za standardním modelem

Fyzikové v CERNu pracující na urychlovači LHCb (tento detektor zkoumá hadrony obsahující kvark b, bottom nebo beauty, spodní nebo krásný) zaznamenali výsledky zpochybňující tzv. leptonovou univerzalitu. Tento koncept tvrdí, že na různé typy leptonů by měly základní síly působit stejně: elektrony, miony a tauony (tau leptony) by měly stejným způsobem interagovat i s dalšími částicemi. Z druhé strany by tyto částice měly se stejnou pravděpodobností vznikat při různých transformacích/rozpadech (eventuálně po přepočtu na jejich hmotnost).
Nové výsledky LHCb nejsou samy o sobě statisticky přesvědčivé, nicméně jsou v souladu s jinými už zaznamenanými odchylkami. Tentokrát se vědci zaměřili na rozpady baryonů b, tedy částic obsahujících alespoň jeden kvark b. Za tímto účelem byly sledovány srážky proton-proton při energiích 7, 8 a 13 TeV. Výsledkem srážky byly baryony Λb0 a ty se dále rozpadaly na proton, nabitý kaon a pár částice s antičásticí – buď mion („těžký eloektron“) s antimionem, nebo elektron s pozitronem. Leptonová univerzalita předpokládá, že mion s antimionem i elektron s pozitronem budou při rozpadu vznikat stejně často, to se ale tak docela nepotvrdilo. Mion s antimionem vznikaly s nižší pravděpodobností, což by mohlo naznačovat, že rozpadu se účastní i dosud neznámé částice, jejichž existenci standardní model nepředpokládá.
Statistický rozdíl od předpokládaného poměru 1 byl přitom 1 směrodatná („standardní“) odchylka; v částicové fyzice se obvykle jako nutná, nikoliv však postačující podmínka pro uznání objevu přitom používá hodnota 5 sigma. Výsledky samy o sobě tedy spíše pouze poskytují náznaky či vyvolávají určité pochybnosti.

Test of lepton universality with Λ0b→pK−ℓ+ℓ− decays, arXiv:1912.08139 [hep-ex] arxiv.org/abs/1912.08139
Zdroj: CERN/Phys.org a další

Slovníček:
Leptony: částice, na které nepůsobí silná interakce; nabité leptony: elektron, mion, tauon (a jejich antičástice); nenabité leptony jsou neutrina
Baryony: těžké částice složené z lichého počtu kvarků, hlavně protony a neutrony
Kaon: mezon (tj. částice reagující na silnou interakci s nulovým nebo celočíselným spinem) složený z kvarku a antikvarku tak, že jeden z nich musí být podivný (strange, kvark s)

Poznámky PH:
Lehce se v tom zamotat. Aby to nebylo tak jednoduché a dalo se splést ještě snadněji, kvark b je někdy krásný (beauty), jenže existuje také kvark c, půvabný (charm).
Jinak ovšem zatím standardní model drží; během celého hledání Higgsova bosonu se např. žádná „nová fyzika“ neobjevila.
Viz také: Nová fyzika se nekoná. Struny vs. kvantová gravitace

Na podobné téma viz také: Fyzikální objevy roku 2019: porušení symetrie v půvabných mezonech
Opět výsledky z CERNu: V půvabných mezonech je porušena nábojová parita (CP symetrie).

Simulace vývoje pozemské atmosféry pomůže najít biosignatury na exoplanetách

Nejvýraznější „signatura života“ se prý neprojevovala na současné Zemi, ale někdy ve věku dinosaurů, snad …

One comment

  1. Nic takového neexistuje, fake news jako omluva nákladů, elementární fyzika je spiknutí vědců kvůli nízkým platům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close